fbpx
Print Friendly version of featured image

Fokusgruppe om transmenn, helse og maskulinitetsnormer: Transmenn som orienterer seg mot menn

Lukket fokusgruppe

Arrangeres av:

Reform og FRI

Sted:

Reform - ressurssenter for menn, Øvre Slottsgate 18-20, Oslo

Dette arrangementet er gjennomført.

9. april 2019

17:30 - 19:30

Google Calendar iCal

Reform – ressurssenter for menn og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold søker nå deltakere til en unik og tredelt kartlegging av transmenns helse, og hvordan maskulinitetsnormer påvirker transmenns helse.

Fokusgruppen 9. april er en av tre. Den er en del av prosjektet Transmenn, helse og maskulinitetsnormer, som Reform har fått midler til fra ExtraStiftelsen.

Det eksisterer lite forskning om transmenns helse og maskulinitetsnormer. Det framgår også sjelden om deltakerne i forskning er transmenn eller cismenn (= menn som er født til kjønnet de identifserer seg med), eller om de er heterofile eller skeive.

I kartleggingen ønsker vi også å se på forskjeller internt i gruppen menn.

Gjennom tre fokusgrupper; to for transmenn og en kontrollgruppe for cismenn, vil vi se på likheter og forskjeller mellom transmenn og cismenn. Hensikten er å bringe fram nye perspektiver knyttet til kjønnsspesifikke helseutfordringer for menn.

Fokusgruppene vil bestå av 6 til 8 deltakere og to gruppeledere, som vil styre en samtale som handler om kjønn, maskulinitetsnormer og helse.

Til fokusgruppen tirsdag 9. april søker vi etter transmenn som primært orienterer seg mot menn. Gruppen møtes i Oslo.

Vi serverer et enkelt måltid fra klokken 17.00.

Til denne gruppen ønsker vi deltakere som identifiserer seg som menn, og som leses som menn av andre.

Du som deltar vil bli anonymisert i materialet. Opptakene fra gruppene transkriberes til tekst for videre bearbeiding, før de slettes. Deltakerne har taushetsplikt overfor hverandre.

Alle som deltar får et gavekort på 500 kroner.

Vi ønsker mangfold blant deltakerne, så fortell oss gjerne hvor gammel du er, hvilken sivilstatus du har, om du er i jobb og andre relevante sider ved deg (som funksjonsevne, hudfarge og liknende).

Gruppedeltakelse forutsetter påmelding. Meld din interesse til Luca Dalen Espseth på e-post, eller ring Luca på 416 16 745.

Les også disse artiklene

Hva gjorde Reform i 2017?

Voldtekt i nære relasjoner og lukkede felleskap

DebattKonferanse

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon