fbpx

Konferanse: Menns liv i en samisk kontekst

Tromsø: 1-2. nov

Vi ønsker å sette fokus på samiske menn som likestillingsaktører – som en gruppe som både har mye å vinne på økt likestilling, og mye å gi for å bedre egne og andres vilkår. Dette gjelder på flere plan, både ovenfor nasjonalstatene, i de samiske samfunnene, og innad i den enkelte familie. Vi vil se på menns utfordringer og styrker i ulike livssfærer, slik som helse, oppvekst og arbeidsliv.

Menns liv i en samisk kontekst

Men’s lives in a Sámi context Go to English version

Dievdduid eallin sámi oktavuo?as Gå til samisk versjon
Tid og sted

1.– 2. november, 2012, på Framsenteret i Tromsø.

Hvem er den samiske mannen? Hva er viktig for ham, hva gjør han, hva mener han? Konferansen vil gi kunnskap om en demografisk gruppe som er myteomspunnet, og hvor fakta, bredde og nyanser ofte mangler. Vi ønsker å sette fokus på samiske menn som likestillingsaktører – som en gruppe som både har mye å vinne på økt likestilling, og mye å gi for å bedre egne og andres vilkår. Dette gjelder på flere plan, både ovenfor nasjonalstatene, i de samiske samfunnene, og innad i den enkelte familie. Vi vil se på menns utfordringer og styrker i ulike livssfærer, slik som helse, oppvekst og arbeidsliv.

Konferansen er egnet for alle som arbeider med samiske spørsmål, menn og/eller likestilling og likeverd – i alt fra offentlig sektor til frivillige organisasjoner.

Vi ønsker å ha et fokus på utvikling, muligheter og samarbeid, og inviterer blant annet til debatt mellom samiske politikere mot slutten av konferansen. Blant våre 11 innledere finner man både forskere, politikere og personer som deler av egne erfaringer og betraktninger. Det vil også bli underholdning av både tradisjonell og moderne karakter, og utdelingen av den nordiske samiske likestillingsprisen.

Vi håper konferansen vil inspirere til økt samarbeid om likestilling i Sápmi, og ikke minst – økt kunnskap om bredden og nyansene i samiske menns liv.
Lina Tordsson, rådgiver ved Reform, holder innlegget: Ekte mannfolk før og nå: Mannsroller i endring.

Språk

Nordsamisk og norsk er hovedspråk på konferansen. Den vil også simultan-tolkes til russisk og finsk. Andre tolkebehov må meldes.

Organisering

Konferansen er initiert og finansiert av Nordisk Ministerråd og dets norske formannskap i 2012, det norske Sametinget og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

KUN senter for kunnskap og likestilling har hatt det organisatoriske ansvaret.

Les mer på nettsidene til KUN senter for kunnskap og likestilling

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon