fbpx

Ukens blogg: Gapestokkens begrensinger

Det er noen år siden aktivister sprayet ordet horekunde på bilene i Kvadraturen, men behovet for å sette menn som kjøper sex i gapestokken gjør seg fortsatt gjeldende. Hva det er man ønsker å oppnå ved å «oute» kunder i prostitusjon på denne måten?

Lennart Lock, prosjektleder i KAST Norge, blogger om hvordan man snakker med, ikke til, kunder i prostitusjon.

En tag på bilen var synlig for naboer og eventuell ektefelle, mens dagens virtuelle gapestokk har mye større rekkevidde. Lekkasjen til Dagbladet av medlemslisten til cyberbordellet hemmelig.com vakte oppsikt. Mange lesere håper nok på at avisen ville offentliggjøre listen på 26.000 brukerkontoer.

I Norge har man har klokketro på at vi ved å indusere skam, skyld eller tie i hjel atferd vi ikke liker vil føre til at den opphører. Bak en slik tilnærming til prostitusjon ligger antagelsen om at sexkjøp er et aktivt valg som kun er motivet av seksuell glede og lyst. Motivene for sexkjøp er langt mer mangfoldige enn hva folk flest tror, og både kvinner og menn kjøper sex. For å forebygge sexkjøp, må vi først forstå hvorfor mennesker kjøper sex, og hva de trenger for å kunne slutte.

Omkostningene ved sexkjøp er et perspektiv som ikke belyses. Gjentagende sexkjøp er ofte ikke forbundet med seksuell glede og nytelse. Snarere er det et uttrykk for underliggende problemer som angst, depresjon, problemer i relasjoner og seksuelle frustrasjoner.

Tausheten rundt sexkjøpserfaringer tynger, og fører til at menn undertrykker refleksjon rundt hvordan de opplever å betale for sex. Skam legger seg som et lokk over følelsene, som blir utilgjengelig. Gjennom å tilrettelegge for samtale om egen praksis på en ikke-moraliserende måte, får klientene økt bevissthet om egne følelser knyttet til sexkjøp. Dette vil kunne føre til mobilisering av alternativ til å kjøpe sex.

Selv om mange kunder i prostitusjon ønsker å snakke om sine seksualvaner, har de først nå fått et tilbud de kan henvende seg til uten å risikere fordømmelse og moralisme.

Reform mottok i 2010 midler til å etablere KAST Norge – rådgivning til kunder i prostitusjon. Målsettingen er å skape det rommet for samtaler og refleksjon knyttet til sexkjøp som lenge har manglet.

Skeptikere hevdet at det var naivt å tro at kunder i prostitusjon ville ta kontakt med et tiltak som har som mål å få dem til å slutte å kjøpe sex. Til tross for dystre spådommer om fiasko har vi lyktes i å etablere kontakt et stort antall sexkunder. Dett er en lite tilgjengelig målgruppe, og vår suksess har sammenheng med at vi nettopp ikke forteller dem at de må slutte. Grunnpremisset i vårt arbeid er å bidra til økt seksuell helse og mestring. Dette vet vi fører til at mange slutter å kjøpe sex.

KAST Norge har vært operativt siden februar 2011. Brukere av tiltaket har mottatt personlig sexologisk rådgiving, smitteveiledning og smittesjekk. Via interaktiv veiledning på chat og telefon har klienter som ikke ønsker eller har hatt mulighet til å benyttet det kliniske tiltaket fått smitteveiledning og sexologisk rådgivning. Alle tiltakene er gratis og sikrer brukernes behov for anonymitet.

Vi har vært i kontakt med totalt 350 personer, hvorav 60 klienter har besøkt tilbudet i Akersgaten 16. Vi har nådd bredt med vårt tiltak. Både kvinnelige og mannlige kunder har benyttet seg av tilbudet. Vi har også hatt kontakt med pårørende, partnere og veiledet fagpersonell. Aldersspennet er 20-75 år, med en gjennomsnittsalder på 36 år. Majoriteten av klientene våre har kjøpt sex et fåtall ganger, men storforbrukerne er også representert. Vår kontakt med disse menneskene gjør at vi forstår mekanismene bak sexkjøp bedre, og at vårt forebyggende arbeid kan være mer effektivt.

Skam, stigma og hemmelighold fører til vegring mot å oppsøke helsehjelp. Vi leverer et målrettet tiltak som er tilpasset denne gruppe, og senker således terskelen for kontakt. Mange av våre klienter rapporterer at de ikke har oppsøkt helsevesenet for smittesjekk. Enda flere sier at de ikke er vært åpen om sexkjøperfaring, og dermed får mangelfull informasjon og prøvesett. Manglende åpenhet fører til at de ikke får tilbud om samtaler rundt betydningen av sexkjøp, og dermed heller ikke får tak i motivasjonen til å avstå fra nye kjøp. KAST Norge fyller her en nisje som ingen andre dekker.

Brukerne av tiltaket sier de er lettet over å ha blitt møtt åpent og inkluderende. Møtet med KAST Norge har bidratt til at klientene har fått en refleksjon rundt egen praksis, og derigjennom fått økt bevissthet om egne følelser, og sikrere sex praksis, knyttet til sexkjøp. Mange har sluttet å kjøpe sex.

Ønsker man å endre holdninger og atferd må man snakke med, og ikke til folk. Dette er en ny tilnærming vi i KAST Norge har til kunder i prostitusjon. I møte med oss får klienten løftet bort vekten av bekymringer og skam, noe som frigir energi og mot til å ta tak i underliggende faktorer for sexkjøp. Da blir også endring mulig.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon