fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform går mot foreslått omorganisering av Likestillingsombudet

Reform er positiv til flere av enkeltelementene i regjeringens forslag til omorganisering av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet. Vi mener likevel summen av de foreslåtte endringene vil svekke både pådriver- og veiledningsarbeidet og håndhevingen av diskrimineringssaker, og går derfor imot det foreliggende forslaget.

Regjeringen la nylig fram et dyptgripende forslag til omorganisering av apparatet som skal påse at ulikestilling og diskriminering ikke får fritt spillerom i landet vårt.

Forslaget – som bare er gitt en høringsfrist på knappe seks uker – har som konsekvens at Likestillings- og diskrimineringsombudet avgir store ressurser til en styrking av Likestillingsnemda, som tillegges økte oppgaver.

Tross gode argumenter for en slik deling, slår Reform fast at at summen av endringene vil svekke, snarere enn å styrke, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i sin pådriver- og veilederrolle. Vi mener også det foreliggende forslaget vil resultere i en svekkelse av håndhevingsapparatet. Vi kan ikke se at den foreslåtte ressursoverføringen vil sette den nye håndhevingsinstansen i stand til å håndtere en saksmengde tilsvarende hva LDO som førsteinstans mottar i dag.

Les Reforms omfattende høringssvar på regjeringens høringsportal

 

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon