fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform: Det må tas aktive grep om barnehagenes innhold

I et høringssvar til Kunnskapsdepartementet går Reform inn for at ledelse og ansatte i barnehagen skal reflektere over betydningen av sin kjønnsidentitet. Barnehagen skal også motvirke tradisjonelle kjønnsnormer, og bør forpliktes til å legge til rette for samarbeid med alle av barnets foreldre.

Kunnskapsdepartementets forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven, jf. § 2 syvende ledd.Forskriften skal etter planen iverksettes fra og med barnehageåret 2017/2018.

Etter Reforms mening er det behov for et langt mer aktivt likestilligsfokus i rammeplanen.

Vi beskriver særlig tre utfordringer sett fra et gutteperspektiv: Den skjeve kjønnsfordelingen blant de ansatte, gutters høyere forekomst av atferdsproblemer og at det aksepteres at vold er en del av guttekulturen, også i barnehagene.

Les Reforms høringssvar her

Vi anbefaler også å lese Likestillingssenterets grundige høringssvar

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon