fbpx

Seminar om delt bosted og ulike omsorgsløsninger

Foto: Flickr / Tony Guyton

Foto: Flickr / Tony Guyton

I forbindelse med de foreslåtte endringene i barneloven, inviterer Reform til seminar tirsdag 22. september fra kl 15 til 16. Seminaret er gratis, og åpent for alle. Meld deg på her.

Regjeringen foreslår endringer i barneloven for å gjøre fedrene likestilte etter samlivsbrudd og få slutt på samværssabotasje. Fristen for høringssvar er 1. oktober. Da er kunnskap viktig. Vi har invitert to forskere, der én vil presentere nyeste tallene om hvordan familiene organiserer seg, og den andre vil fortelle om hennes nye doktorgrad om hvordan barn tilpasser seg. Deretter blir det anledning til å stille forskerne spørsmål og til å diskutere.

Hege Kitterød, forsker, Institutt for samfunnsforskning, tidligere ved Statistisk sentralbyrå:
Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Det har vært en sterk økning i bruk av delt bosted for barn blant foreldre som bor hver for seg i Norge. I 2012 hadde om lag 25 prosent av foreldrene delt bosted for barna, mot 10 prosent i 2004. Kitterød har sammen med sine medforskere undersøkt grunnlaget for hvorfor delt bosted blir valgt eller ikke.

Se også SSB-rapport, januar 2015: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/praktiseres-delt-bosted-for-barn-av-andre-foreldregrupper-enn-for#content

Tonje Lauritzen, forsker, Østlandsforskning:
Barns hjem mellom to hushold: En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold.

Lauritzen har snakket med ni barn om mellom 8 og 14 år om hvordan de håndterer det å ha to hjem. Barna i studien lever med ulike omsorgsløsninger, noen med «delt omsorg». Foreldrenes samlivsbrudd innebærer en utfordring for barna der venner, hvor foreldrene bor og hvilke fritidsaktiviteter de har, spiller en rolle for hva barna regner som “hjemme”.

Se også doktoravhandling fra NTNU, oktober 2014: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-24071

Velkommen!

Les mer om Reforms ferskvareseminarer

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon