fbpx

Reformundersøkelsen 2022: Holdninger til likestilling

Reformundersøkelsen

Reformundersøkelsen 2022 spør (blant annet) om hvor viktig eller uviktig ulike likestillingsutfordringer for menns liv i Norge er. Svarene viser at dette er utfordringene flest synes er viktige:

  • Frafall i skolen
  • Menns egen aggresjon og voldsutøvelse
  • Fravær av mannlige forbilder i skole og utdanning

Kvinner mener generelt at likestillingsutfordringene vi lister opp er viktigere for menns liv i Norge, enn menn selv mener. Bare når vi ber om rangering av menns svakere stilling etter samlivsbrudd ser v en klar forskjell i den andre retningen, ved at menn er i klart flertall.

73 prosent (av alle spurte) er enige eller litt enige om å bruke informasjons- og rekrutteringskampanjer for å rette opp kjønnsmessige skjevheter i utdanning og arbeidsliv. 37 prosent er enige om å bruke kvoteordninger og 23 prosent er enige om å bruke økonomiske virkemidler. Menn er noe mer enige i dette, enn det kvinner er.

I overkant av 8 av 10 (av alle) er enige om at det bør innføres prostatascreening for menn på lik linje med brystkreftscreening for kvinner. Dette gjelder også på tvers av alle demografiske grupper. En høyere andel kvinner enn menn er enige i at slik screening bør innføres.

Over halvparten av de spurte er enige i at det bør gis statlig støtte til likestillingsmiljøer som arbeider for gutter og menn. Kun 1 av 10 uenige. Folk med en annen seksuell orientering enn som heterofil er mest enige, og andelen enige er lavere hos eldre enn hos yngre.

Reformundersøkelsem gjennomføres i samarbeid med Kantar, og er en landsrepresentativ undersøkelse av et panelutvalg på GallupPanelet 18+.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:

Are Saastad, daglig leder (917 24 293)
Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef (408 58 057)

Les også disse artiklene

God jul!

Ta vare på gutta!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon