fbpx
Print Friendly version of featured image

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

I samarbeid med Rahma konfliktråd skal vi arrangere et foreldrekurs om ungdoms kjærestevold.

Som forelder kan det kjennes vanskelig å skulle snakke med barnet sitt om temaer som vold, forelskelse, seksualitet og grenser. Likevel er dette en viktig samtale: Mange unge opplever trakassering, vold og seksuelle overgrep i løpet av ungdomstiden.

Kurset starter med et foredrag om omfang av og former for kjærestevold blant ungdom. Så samles vi til gruppearbeid og diskusjon om hvordan du som forelder best kan snakke med ditt barn. Her kan vi lære av hverandre og i fellesskap komme fram til løsninger som passer den enkelte.

Kurset baserer seg på erfaringene fra Reforms undervisningsopplegg for ungdom, «Stopp kjærestevolden», og på Rahmas erfaring med konfliktmegling. Reform har siden 2014 snakket med ca. 2500 ungdommer om kjærestevold og grensesetting.

Rahma Konfliktråd (RKR) jobber frivillig med å gi informasjon, råd, veiledning og hvis nødvendig megling i konflikter. Rahma jobber med alle type konflikter enten de arter seg i familien, blant privatpersoner, samfunnet eller retter seg mot myndighetene.

Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon