fbpx
Print Friendly version of featured image

Fagseminar og samlivskurs for menn

I 2017 skal Reform utvikle og gjennomføre fagseminarer for ansatte ved fire familievernkontorer om menns utfordringer og behov knyttet til samlivet. I tillegg skal vi gjennomføre et nytt samlivskurs for menn, etter samme modell som i 2015 og 2016.

Reform har over to år utviklet et samlivskurs tilpasset menns kjønnsspesifikke behov og utfordringer knyttet til parforhold. Med tilskuddsmidler fra Bufdir, gjennomførte vi i 2015 Norges første samlivskurs for menn. I 2016 fikk vi støtte fra Bufdir til å videreutvikle kursmetodikken, ved å gjennomføre et fokusgruppeintervju med menn om deres ønsker og behov i samlivet og deretter avholde et nytt kurs.

I 2017 har Bufdir gitt Reform støtte til å gi enda flere menn mulighet til å benytte seg av vår samlivskursmetodikk. Vi skal også videreformidle den til familievernet. Etter to gjennomførte kurs og et fokusgruppeintervju med menn, har vi styrket tro på at samlivskurs som i større grad er tilpasset menn er et viktig tiltak i det forebyggende familiearbeidet. Vi sitter også på mye kompetanse om menns kjønnsspesifikke behov og utfordringer i samlivet. I 2017skal vi dele denne kompetansen med familievernkontorer, for å styrke deres arbeid mot familier som har samlivsutfordringer.

Tradisjonelt har samlivet, i heterofile parforhold, vært en arena hvor kvinnene har hatt en større definisjonsmakt enn mennene. Tradisjonelle mannsidealer er dessuten fortsatt hindre for mange menn til å snakke om følelser og samlivsproblemer, og menn oppsøker derfor ikke samlivskurs i like stor grad som kvinner. Dette tilsier et behov for tilpassede samlivstiltak mot menn, noe vi har fått bekreftet med de foregående prosjektene.

Kjønnsnormer kan også være med på å påvirke ansatte ved familievernkontorene og hvordan de møter familiene. Reform vil derfor lage et fagseminar om menn, samlivsutfordringer og samlivskurs, for ansatte ved familievernkontorene. I løpet av året vil vi gjennomføre fagseminaret ved fire familievernkontor, tre i Oslo og Akershus og et i Vestfold fylke.

I tillegg til fagseminarene, ønsker vi å gjennomføre et nytt samlivskurs for menn i regi av Reform høsten 2017. Vi har mottatt flere henvendelser i etterkant av kurset i 2016 fra menn som ønsker å delta på samlivskurset. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne bekrefter at det er et behov for alternative samlivskurs som i større grad er utarbeidet på menns prinsipper.

Målsetningen med tiltaket
Det overordnede formålet med utviklingstiltaket er å forebygge samlivsbrudd gjennom å forbedre de etablerte samlivstilbudene slik at menn i større grad vil søke hjelp til å styrke parforholdet. Dette gjøres gjennom å øke ansatte ved familievernkontorenes kunnskap om gode samlivstiltak og om menns kjønnsspesifikke utfordringer og behov.

Ved å i tillegg arrangere et samlivskurs for menn, har vi som formål å bidra direkte med å forebygge samlivsbrudd og å støtte opp om samlivet i parforholdet. Da vi særlig rekrutterer fedre til deltakere, bidrar samlivskurset til å skape en trygg og stabil oppvekst for barn ved å styrke foreldrenes parforhold.

Målsettingen for begge tiltakene møter derved tilskuddsordningens formål om å styrke den faglige kvaliteten på samlivskursene, og om støtte opp om samlivet i parforhold.

For mer informasjon:

Ta kontakt med prosjektleder Kris Bue på telefon 476 52 519 eller epost kris@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon