fbpx

Foredrag: Jakten på maskulinitet forener de høyreekstreme

Hvitt Bånd Norge og Reform – ressurssenter for menn inviterte til seminar med den anerkjente mannsforskeren Michael Kimmel på Litteraturhuset den 28.09 kl 15-17. Han relaterte 22. juli-massakren i Norge til sitt arbeid med menn og de høyreradikale i USA og Sverige. Her kan du lese oppsummering og se bilder fra konferansen, og få tilgang til Michael Kimmels foredrag.

Kvinnehat er en gjenganger i Breiviks manifest og et sentralt tema i Eurabia-konspirasjonen. Hva motiverer unge hvite menn til å rette sitt hat mot kvinner, etniske minoriteter og marginaliserte grupper i samfunnet? Hva kan vi gjøre for å komme de hatefulle unge mennene i møte? Michael Kimmel har de siste fem årene fulgt de høyreekstreme miljøene i USA og Skandinavia. Han har intervjuet nynazister, hvite høyreekstreme, patrioter og medlemmer av rurale militser. Han har også intervjuet tidligere nynazister i Sverige.

I sitt foredrag viste Kimmel en rekke eksempler på høyreekstremistisk propaganda, og pekte på sammenhengen mellom rasisme og hatet mot det feminine. Han argumenterte for at høyreekstremismen springer ut av et misforhold mellom hva noen hvite menn mener de har rett til, og hvordan de opplever å bli behandlet og verdsatt av samfunnet. Han oppsummerte denne prosessen i tre teser. Noen hvite menn føler at 1) Landet vårt er tatt fra oss 2) og gitt til noen som ikke fortjener det (de kvinnelige og de utenlanske) 3) men vi kan ta det tilbake. Det er denne følelsen av avmaskulinisering som ifølge Kimmel skaper hat og vold, og legger grunnlaget for dannelsen av høyreekstreme miljøer. Du kan laste ned Kimmels slides her. For mer informasjon om dette foredraget, ta kontakt med Ole Bredesen Nordfjell.

Den første kommentaren var ved Cornelius Jakhelln, samfunnsdebattant og forfatter. Jakhelln har analysert tapernes raseri, med bakgrunn i blant annet egne erfaringer: “Som hvit nordmann og europeer følte jeg meg sviktet av politikere som åpnet samfunnene våre for masseinnvandring, samtidig som de feide den antihvite rasismen under teppet. Jeg følte meg oversett, forbigått og krenket.” skriver Jakhelln i essayet Æren og demokratiet. I sitt innlegg argumenterte Jakhellnfor at sosialdemokratiske ideer ikke oppleves som givende for sinte unge menn, og fokuserte på viktigheten av å snakke med og ikke om denne gruppen. Han påpekte også at han personlig kjente seg dårlig igjen i det antifeministiske prosjekt som var Kimmels fokus.

Den andre kommentaren var ved Hilde Charlotte Solheim, direktør og feminist. Solheim var redaktør av den feministiske boken Råtekst (1999) og representerer den feminisme de antifeministene arbeider imot. Solheim fortalte om feminismens utvikling i Norge og om hva feminisme har betydd for henne.

Om Michael Kimmel Michael Kimmel er en populær foredragsholder og har vært en pioner i forskningen på menn og maskuliniteter. Mest kjent og kritikerrost er hans Manhood in America: A Cultural History første gang utgitt i 1996. Boken gir en helhetlig og historisk analyse av utviklingen av maskulinitet i USA. Et omfattende bildemateriale og småfortellinger inngår i analysen, og gjør den svært leservennlig (boken har også kommet i en ti års jubileumsutgave fra Oxford University Press.)

Hans seneste bok Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men (2008) har også nådd et bredt publikum. I boken stiller han spørsmål om unge gutters liv i dagens amerikanske samfunn. Boken er basert på intervjuer med mer enn 400 unge menn i alderen 16-26 år.

Michael Kimmel er professor i sosiologi ved Stony Brook University New York. Han lever i Brooklyn med sin familie. På hans nettside er mer informasjon om hans øvrige produksjon som forfatter, samfunnsdebattant og forsker: www.michaelkimmel.com

Hvitt Bånd Norge er en nasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner og seksuell trakassering. Kampanjen retter seg mot gutter og menn i alle aldre, og tar sikte på å påvirke menns holdninger gjennom opplysning, bevisstgjøring og etablering av gode rollemodeller. Hvitt Bånd ble startet i Canada etter en skoleskyting i 1989. Skytteren beskrev selv at han var på jakt etter feministene og ønsket å reversere det likestilte samfunn. Kampanjen finnes i over 60 land. Reform – Ressurssenter for menn har mottatt støtte fra GjensidigeStiftelsen til kampanjen.

Dette foredraget var en av en lang rekke av Reform-arrangementer. For å få med deg fremtidige arrangementer, følg oss på Facebook og Twitter!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon