fbpx

Reforms høringssvar til forslag til ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Fedrekvoten, som ble innført i 1993, er det enkeltstående likestillingspolitiske grepet som har hatt størst endrende effekten på det norske samfunnet de siste tiårene. Det er ingen overdrivelse å si at innføringen av fedrekvoten, og deretter den gradvise utvidelsen av ordningen, har medført en revolusjon for likestillingen i Norge. Den allerede gjennomførte reduksjonen av fedrekvoten fra 14 til 10 uker, og de nye unntaksordningene som nå er på høring, vil kunne medføre at ordningen utraderes. Dette vil bety at resultatene av en unik norsk likestillingspolitisk suksesshistorie reverseres. Reform – ressurssenter for menn stiller seg uforstående, dersom regjeringen og dens støttepartier i Stortinget lar dette skje.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon