fbpx

Høringsuttalelse om forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger (Barne- og likestillingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Vi har ikke innvendinger til departementets konkrete endringsforslag. Endringer som bidrar til at regelverket foreldrepenger blir enklere å forstå og bruke for foreldrene, NAV og andre, er bra.

Reform vil imidlertid påpeke at forslaget ikke berører de delene av regelverket som for mange oppfattes å være til størst heft, både for foreldre flest, for NAV-ansatte og andre. Dette dreier seg om fedrenes begrensete foreldrepengerettigheter, og hvordan disse rettighetene avkortes.

Les hele svaret ved å åpne PDFen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon