fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform deltar i internasjonalt prosjekt om menn og likestilling

Sammen for et grønnere, mer konkurransedyktig og inkluderende Europa

Reform – ressurssenter for menn og Human Rights Institute i Slovakia (HRI) har inngått et samarbeidsprosjekt med midler fra Norway Grants, og den Slovakiske republikk. Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom disse to organisasjonene.

Gjennom fire strømmede nettverkssamlinger vil Reform dele kunnskap om menn og likestilling. Hovedtemaene for samlingene vil være Reforms arbeid, tilnærminger og erfaringer, familiepolitikk, vold i nære relasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Opptak av sendingene vil også bli brukt i en sosiale medier-kampanje i Slovakia, kalt “Mannsperspektiv på likestillingen – den norske erfaringen”.

Opptak av samlingene vil bli lagt ut på Reforms sider fortløpende.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon