fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: Uplanlagt graviditet og menns roller

Seminar

Sted:

Akersgata 16, 6. etasje

Dette arrangementet er gjennomført.

13. mars 2018

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Igjen har forslaget om juridisk abort blitt satt fram. Denne gang av lederen av Stavanger Frp Kristoffer Sivertsen. Juridisk abort innebærer at menn skal kunne frasi seg barnet før det blir født.

Reform – ressurssenter for menn ønsker å bruke anledningen til å belyse temaet menn og uplanlagt graviditet. For selv om forslaget om juridisk abort er lagt vekk, er spørsmålene som forslaget bringer på banen fortsatt relevante. Menn tar et større omsorgsansvar for barn enn tidligere, er det da riktig at det kvinnen skal ha beslutningen om abort alene? Hva med de tilfellene der den kvinnelige partneren lurer menn ved å kutte ut prevensjonen uten å si ifra? 1 av 4 graviditeter er uplanlagte, hvilke roller og posisjoner tar menn når det skjer?

Vi har invitert to innledere som har mer erfaring og tenkt mer på disse problemstillingene enn de fleste:

Kristin Tønnesen Berg
Berg er sosionom ved Stiftelsen Amathea og vil fortelle om sine erfaringer og møter med menn som er uplanlagt gravide. Idealet er å stå last og brast med partnerens valg, men hva med mannens egne ønsker og følelser? Hvilket rom har menn for å kommunisere disse?

Stiftelsen Amathea har kontorer i hele landet og tilbyr informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort. En del kvinner kommer med mannen, og noen menn kommer alene til samtale.
www.amathea.no/mannens-sider

Runar Døving
Døving vil gi en refleksjon om hvilke posisjoner menn bør ha i abortlovgivningen. Døving foreslår at menn i det minste bør ha krav på informasjon om graviditeten, og en rett til å uttale seg om sitt ønske om å beholde barnet eller ikke. Først og fremst argumenterer Døving for at spørsmålet skal utredes.

Døving har en doktorgrad i sosialantroplogi og er professor ved Høyskolen Kristiania Han har engasjert seg i diskusjoner om menns roller i likestillingen. I artikkelen «Bør mannen være part i abortloven» i Nytt Norsk tidskrift nr. 1 (2015) gjør Døving en grundig diskusjon om menns roller og posisjoner i abortspørsmålet: Når vi forventer at forpliktelsene med å oppdra barn skal være likt fordelt mellom kjønnene, hvorfor skal kun ett av kjønnene ha rett til å bestemme om barnet skal fødes eller ikke?

Døvings resonnementer kan også høres på Verdibørsen sin sending fra 1.2.2018 (27min – 41min) https://radio.nrk.no/podcast/verdiboersen/nrkno-poddkast-69-130964-01022018133800

Åpen samtale
Etter innleggende vil det være en kort samtale med publikum, der det blir anledning til å stille innlederne spørsmål.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon