fbpx
Print Friendly version of featured image

Funksjonsvariasjon, maskulinitet og seksualitet

Seksualitet blir lite snakket om når det gjelder menn med funksjonsvariasjon. I tillegg til å møte antakelser om hvordan det er å ha en funksjonshemming, møter denne gruppen også
forventninger til å være mann.

I dette prosjektet, støttet av Helsedirektoratet, har Reform produsert flere videoer hvor vi undersøker hvordan menn med funksjonsvariasjon opplever disse forventningene. Videoene består av intervjuer med menn med funksjonsvariasjon som forteller om sine erfaringer, samt en video med sexolog og psykiater Haakon Aars som gir oss kunnskap om emnet.

Gjennom disse videoene vil vi spre kunnskap og erfaringer knyttet til funksjonsvariasjon og seksualitet. Målet er å bedre helsepersonells forståelse, og at menn med funksjonsvariasjon skal få informasjon om seksualitet på egne premisser.

Komplekse utfordringer

Mange funksjonsvariasjoner kan føre til seksuelle utfordringer og vanskeligheter, og den kausale sammenhengen er kompleks. Forklaringer kan ligge i den direkte fysiske effekten av funksjonsvariasjonen, bivirkninger av medisiner, de psykososiale virkningene av å ha en funksjonsvariasjon eller sosiale stigma. Konsekvensene av disse komplekse utfordringene kan påvirke menn med funksjonsvariasjon på en annen måte enn kvinner, fordi normene for maskulinitet og seksualitet skiller seg fra de sosiale normene for kvinner. Mens kvinner ofte forventes å være tilbakeholdne seksuelt, forventes menn gjerne å være den aktive part. Det er dermed viktig å forstå hvordan normene og de sosiale forventningene knyttet til kjønn og maskulinitet samvirker med funksjonsvariasjon, når vi snakker om seksualitet. Prosjektets tema kretser rundt dette skjæringspunktet. Hvordan denne dobbeltheten oppleves for mennene det gjelder, vil bli løftet gjennom utvikling og spredning av informasjonsvideoer.

Lars

Arnt

Julius

Haakon

Fagseminar

Se vårt lanseringsseminar for filmene som er blitt produsert i prosjektet. Seminaret er rettet mot ansatte som enten jobber med rehabilitering, rådgivning, seksualitet eller fysioterapi. På fagseminaret viser vi fram videoene og drøfter erfaringer fra prosjektet.

Du finner seminaret ved å trykke her.

Ønsker du mer informasjon?

Det er gjort mye godt arbeid med tematikken. Om du vil lære mer om funksjonsvariasjon og seksualitet, kan du finne lenker til gode ressurser her.

Sex som funker
Dette e-læringsverktøyet er laget av Unge funksjonshemmede som en del av prosjektet Sex som funker, finansiert av Helsedirektoratet fra 2016-2021. Ta kurset her!

Kjønnsdelte hjelpemidler
Likestillingssenteret på Hamar har skrevet en rapport om hvorvidt det finnes utilsiktede ulikheter i tildelingen av hjelpemidler basert på kjønn, alder og bosted. Dette har resultert i både en rapport og et e-læringskurs. Ta e-kurset her!

Jeg elsker
Unge funksjonshemmede har sammen med dokumentarfotograf Brian Cliff Olguin laget en fotoutstilling som tematiserer kropp, selvbilde, kjærlighet, lyst og lengsel. Se fotoutstillingen her!

Ung, skeiv og funksjonhemma
Unge funksjonshemmede har i dette notate skrevet om hvilke tiltak de mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter. Les om notatet her!

Hva skal jeg si?
I prosjektet Hva skal jeg si? har Likestillingssenteret og Unge funksjonshemmede laget en veileder for formidling av seksualtekniske hjelpemidler. Her får man råd om hvordan man kan veilede pasienter om seksualtekniske hjelpemidler. Les om prosjektet her!

Sex, tabuer og fordommer
Unge funksjonshemmede har laget en brosjyre om hvordan organisasjoner som jobber med ungdom og nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan jobbe for å spre kunnskap om funksjonsnedsettelser og seksualitet. Les tipsene her!

Seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom
OsloMet tilbyr et masteremne på 10 studiepoeng som gir deg kunnskap og begreper slik at du kan tilpasse samtaler og seksualitetsundervisning, og vektlegge den positive seksualiteten. Se emnet her!

Ved spørsmål om prosjektet:

Prosjektleder: Mali Storbækken
E-post: mali@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon