fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn, funksjonsvariasjon og seksualitet

Seksualitet blir lite snakket om når det gjelder menn med funksjonsvariasjon. I tillegg til å møte antakelser om hvordan det er å ha en funksjonshemming, møter denne gruppen også
forventninger til å være mann.

I dette prosjektet, støttet av Helsedirektoratet, skal Reform produsere 4 videoer hvor vi undersøker hvordan menn med funksjonsvariasjon opplever disse forventningene. Videoene vil bestå av intervjuer med tre menn med funksjonsvariasjon som forteller om sine erfaringer, samt en video med sexolog og psykiater Haakon Aars som gir oss kunnskap om emnet.

Gjennom disse 4 videoene spres kunnskap og erfaringer knyttet til funksjonsvariasjon og seksualitet. Målet er å bedre helsepersonells forståelse, og at menn med funksjonsvariasjon skal få informasjon om seksualitet på egne premisser.

Komplekse utfordringer

Mange funksjonsvariasjoner kan føre til seksuelle utfordringer og vanskeligheter, og den kausale sammenhengen er kompleks. Forklaringer kan ligge i den direkte fysiske effekten av funksjonsvariasjonen, bivirkninger av medisiner, de psykososiale virkningene av å ha en funksjonsvariasjon eller sosiale stigma. Konsekvensene av disse komplekse utfordringene kan påvirke menn med funksjonsvariasjon på en annen måte enn kvinner, fordi normene for maskulinitet og seksualitet skiller seg fra de sosiale normene for kvinner. Mens kvinner ofte forventes å være tilbakeholdne seksuelt, forventes menn gjerne å være den aktive part. Det er dermed viktig å forstå hvordan normene og de sosiale forventningene knyttet til kjønn og maskulinitet samvirker med funksjonsvariasjon, når vi snakker om seksualitet. Prosjektets tema kretser rundt dette skjæringspunktet. Hvordan denne dobbeltheten oppleves for mennene det gjelder, vil bli løftet gjennom utvikling og spredning av informasjonsvideoer.

Spredning og fagseminar

Videoene vil spres i sosiale medier og utvalgte utdanningsløp. I tillegg vil vi gjennomføre et digitalt fagseminar med ansatte i spesialisthelsetjenesten. Fagseminaret vil i være rettet mot ansatte som enten jobber med rehabilitering, rådgivning, seksualitet eller fysioterapi. På fagseminaret vil vi vise fram videoene og drøfte erfaringer fra prosjektet.

For mer informasjon:

Prosjektleder: Mali Storbækken
E-post: mali@reform.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon