fbpx

Ukens blogg: Menn utøver og utsettes for vold. Kvinner også.

Ofte er det fremdeles slik at temaer og diskusjoner om vold i nære relasjoner fort blir et tema om ”menn mot kvinner”. Det er en debatt som verken er problemløsende eller konstruktivt men heller et forsøk på å kaste syndebukk-stempelet over på motsatt kjønn.Rådgiver og terapeut Bjørn Løvland blogger om vold, kjønn, og Reforms tilbud “enesamtaler”.

”Reform, dere som er et ressurssenter for menn, kan ikke dere stå opp for mannen da? Alt en kvinne behøver å si i en barnefordelingssak er at mannen har brukt vold, så vil hun bli trodd og vinne saken”.

I 2003 startet Reform opp ulike samtaletilbud for menn. Sinnemestringstilbudet skrev jeg om i min forrige blogg. Denne gangen vil jeg ta utgangspunkt i et annet av tilbudene – enesamtaler. Enesamtaletilbudet retter seg mot en annen gruppe menn enn sinnemestringstilbudet, f.eks. menn utsatt for vold. Noen hundre voldsutsatte menn har benyttet seg av tilbudet. I tillegg har vi hatt kontakt med mange flere per telefon.

Basert på erfaringen fra de samtalene vet vi at noen menn har opplevd at ex-partner har manipulert andre for å vinne frem med sitt syn. Og basert på erfaringene fra sinnemestringstilbudet vet vi at også noen menn har manipulert med samme hensikt – å vinne fram med sitt.

Ofte er det fremdeles slik at temaer og diskusjoner om vold i nære relasjoner fort blir et tema om ”menn mot kvinner”. Det er en debatt som verken er problemløsende eller konstruktivt men heller et forsøk på å kaste syndebukk-stempelet over på motsatt kjønn.

Reform har samtaler både med menn som utøver og menn som utsettes for vold. Vold kan ramme både kvinner og menn. Og både kvinner og menn kan manipulere for å vinne fram med sin mening. Reform er opptatt av å formidle nyansert kunnskap om temaet slik at all vold kan forebygges og manipulering lettere avdekkes. Særlig har vi vektlagt å rette denne informasjonen mot det offentlige, som barnevern, familievern og rettsinstanser.

Vold og manipulering er jævlig – uansett om den som utsettes er kvinne eller mann. I mange tilfeller blir i tillegg en uskyldig tredjepart, barna, skadelidende.

Dette bør imidlertid ikke overskygge det faktum at de aller fleste, både kvinner og menn, verken utøver vold eller manipulerer.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon