fbpx
Print Friendly version of featured image

Hvordan har du det, mann?

Dialogmøter med flyktninger og asylsøkere om maskulinitet og helse.

Reform og KUN utviklet i 2017 et samtaleopplegg om maskulinitet og helse, for bruk i møter med flyktninger og asylsøkere. Våren 2017 gjennomførte vi en serie dialogmøter med mannlige beboere på mottak, ett mottak på Østlandet og ett mottak i Nord-Norge.

Tema for møtene har vært egenomsorg, fysisk og psykisk helse, kjønn, mannsroller og likestilling, farskap og familier, vold, seksualitet, kommunikasjon, livsmestring, sosiale nettverk, vennskap og aktivitet.

Du kan lese mer om erfaringene fra prosjektet i rapporten under:

Erfaringsrapport Extra – Hvordan har du det mann

Vi deler gjerne samtaleopplegget ved forespørsel. Ta kontakt med oss på post@reform.no

Bakgrunnen for prosjektet

Flyktninger og asylsøkere er ofte i en utsatt helsemessig situasjon, særlig psykisk. Forståelser av hva det vil si å være mann kan være til hinder for å dele erfaringer og søke hjelp.

En kartlegging fra 2015 viser at selvmord er den vanligste dødsårsaken blant asylsøkere på europeiske mottak. Også i Norge meldes det om mange selvmord på mottak, og psykiatere har ropt varsko om manglende psykisk oppfølging av asylsøkere på mottakssentrene.

Dårlig psykisk helse påvirker også den fysiske helsa i stor grad. I tillegg kan flyktninger og asylsøkere oppleve spesielle helseutfordringer som et resultat av fysiske belastninger under flukt, klimaforskjeller mellom hjemland og mottaksland, og kostholdsendringer og nye ernæringsbehov. Ikke minst mottar mange beboere på mottak mangelfull informasjon om helsetilbud og -rettigheter i ankomstlandet. En kartlegging gjennomført av Stiftelsen Amathea fant for eksempel at beboere på norske mottak får utilfredsstillende informasjon om seksuell helse, og dette gjelder spesielt mennene.

Flertallet av nyankomne flyktninger er menn

Menn er i flertall blant nyankomne flyktninger og asylsøkere til Norge. Ulike kulturer og forståelser av hva det vil si å være mann kan være til hinder for å dele erfaringer og søke hjelp. Gjennom tidligere prosjekter om mannshelse har Reform erfart at menn ofte håndterer sykdom på andre måter enn kvinner, med negative helsemessige konsekvenser. At menn oftere er dårligere til å søke helsehjelp og prioritere egenomsorg støttes også av forskning.

Reform – ressurssenter for menn og KUN ønsket derfor å utvikle et eget helseforebyggende tiltak for menn på mottak. Basert på KUNs erfaring med målgruppen fra prosjektet Aktiv på vent og Reforms kompetanse på mannehelse og samtalemetodikk, ville vi utvikle og gjennomføre dialogmøter om helse og maskulinitet med beboere på mottak.

Målsetting for prosjektet 

Målet for møtene var å forebygge helseskader blant menn på mottak ved å styrke menns evne til egenomsorg og bidra til menns refleksjon over egen helseatferd.

Prosjektgruppe

Prosjektleder: Hedda Hakvåg, Reform hedda@reform.no

Prosjektgruppe, Sør/Reform: Ole B. Nordfjell og Hedda Hakvåg.

Prosjektgruppe, Nord/KUN: Lindis Sloan og Mari Aarbakke.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon