fbpx

Reforms innspill til undersøkelse om likestillingskonsekvenser av korona (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Innspill

Reform er invitert til å svare på Bufdirs undersøkelse, i form av et nettskjema. Dette innspillet er en bearbeidet og utvidet tekst, basert på vårt innsendte svar på nett. I innspillet konkluderer vi med at koronapandemien har negativ effekt for gutter og menn i sårbare posisjoner, på en rekke områder. Vi baserer dette på omfattende erfaringer, forskning og Reformundersøkelsen 2020. Reforms klare oppfordring er at myndighetene nå bør vurdere lettelser i restriksjonene for enslige, på samme grunnlag som til enhver tid benyttes når det gjelder barn og unge som sårbare grupper. Statsministeren, helseministeren og ledere for helsevesenet oppfordres samtidig til å inkludere et mannsperspektiv i innretningen på alle sine henvendelser til befolkningen i den alvorlige krisen vi fortsatt står midt oppe i.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon