fbpx
Print Friendly version of featured image

Kjærestevold

Reform har gjennom flere år forebygget kjærestevold, og vi har gjennomført tiltak i de fleste av landets fylker. 
Noen av tiltakene har vært kortvarige i form av times-foredrag, andre har strukket seg over måneder. Noen av tiltakene har Reform gjennomført alene, men vi har også samarbeidet med andre organisasjoner som politiet, Konfliktrådet, krisesentre, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
Reforms har fokusert på å forebygge kjærestevold gjennom to ulike aktivitetsformer:
• Kunnskapsformidling via internett, foredrag og gruppesamtaler. Målgruppen er ungdommer generelt i f.eks. skoleklasser og idrettslag.
• Terapi i form av individualsamtaler. Målgruppen er ungdommer som har kjærestevoldserfaring eller som er i faresonen for å utøve kjærestevold.
I tillegg er kartlegging av ungdommenes holdninger til vold en del av tiltakene.
Kunnskapsformidling

Hensikten med kunnskapsformidlingen er å gi ungdom informasjon og å øke bevisstgjøringen om viktige temaer som forebygger vold. Kunnskapsformidlingen har fokus på:

  • At vold finnes i flere former: fysisk, psykisk, materiell, seksuell og latent, samt hvilke handlinger som faller inn under de forskjellige formene for vold.
  • Faresignaler for et mulig voldelig forhold. Gjennom erfaring fra Reforms samtaletilbud til personer som har utøvet vold, har vi lært mye om signalene som kan tyde på at en person kan komme til å utøve vold og at et forhold dermed kan bli voldelig.
  • Bevisstgjøring av konsekvensene av vold. Kunnskapsformidlingen vil fokusere på å synliggjøre de umiddelbare og langsiktige menneskelige, relasjonelle og juridiske konsekvensene av volden.
  • Bevisstgjøring av positive elementer i et kjæresteforhold som kjærlighet, respekt, gjensidighet og grenser.
  • Bevisstgjøring av konflikten mellom kjærlighet og sjalusi.
  • Verktøykasse for intervenering ved vold. Her legger vi særlig vekt på hvilke voksenpersoner og organisasjoner som kan gripe inn for å stanse volden samt hvilke hjelpetilbud som finnes for utøvere eller utsatte.

Gjennom at kunnskapsformidlingen er rettet mot ungdommer generelt, når vi også dem som ikke har kjæreste- eller voldserfaring.

Kunnskapsformidling via internett

Kunnskapsformidlingen skjer gjennom samarbeid med etablerte nettsider som ung.no og via Facebook-siden Kjærestevold. Aktivitetene omfatter publisering av artikler, blogger, videofilmer etc. som omhandler sentrale temaer om kjærestevold. Gjennom dette når vi mange ungdommer med relevant informasjon som bidrar til økt bevisstgjøring og som setter i gang refleksjoner.

Kunnskapsformidling gjennom foredrag

Reform har holdt en rekke foredrag som for eksempel i videregående skoler, folkehøyskoler og ungdomsorganisasjoner. Foredragene har varighet på 1-2 timer. Gjennom informasjon og oppgaver får ungdommene viktig informasjon om vold. Dette skaper større forståelse av hva som er vold og seksuelle overgrep, hva som er faresignaler om mulig voldelig forhold og hva den enkelte kan gjøre for å hjelpe en venn som er utsatt for vold.

Gruppesamtaler

Hensikten med gruppesamtalene er å formidle kunnskap og skape rom for diskusjoner og refleksjonssamtaler som igjen øker bevisstgjøring om viktige elementer om vold i parforhold. Gjennom at gruppene består av både jenter og gutter, og at vi gir rom for diskusjoner og meningsutvekslinger, fører dette til økt bevisstgjøring av ulike holdninger og opplevelser mellom kjønnene. Resultatet fra tidligere tilsvarende tiltak er at dette skaper større forståelse og dermed respekt for forskjellighetene, noe som er essensielt i volds- og voldtektsforebyggende arbeid.

Individualsamtaler

Målgruppen er ungdommer som har voldserfaring, enten ved at de har utøvet vold eller blitt utsatt for det. Hensikten med samtalene med de som har utøvet vold, er å få til atferdsendring og å forebygge ny vold. De som har vært utsatt for vold har ofte behov for noen å snakke med for å bearbeide hendelsene, noe som er viktig for å komme seg videre i livet.

Dersom du ønsker mer informasjon, eller ønsker å bestille foredrag, gruppesamtaler eller individualsamtaler, vennligst kontakt Reform på telefon 22 34 09 50.

Her er en rapport som omhandler tiltakene Reform gjennomførte for å forebygge kjærestevold i perioden oktober – desember 2011.

Rapporten kan leses her!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon