fbpx

Høringsuttalelse til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser


Reform har kommentert forslag til ny forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning, og legger spesielt vekt på kompetanse vi mener mangler i høringsutkastet til retningslinjene. Vi påpeker det mangelfulle tilbudet til gutter og menn ved helsestasjonene og etterlyser derfor tiltak for rette opp i dette, blant annet ved styrket kompetanse på kjønn og ulikhet i utdanningen. Videre retter vi fokus mot at menn på sykepleierutdanningen ofte blir utsatt for trakassering og diskriminering, og som konsekvens ofte faller fra i utdanningsløpet, i tillegg til at de i utgangspunktet er underrepresentert ved studiet.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon