fbpx

Farskapsutvalgets forslag til endringer i barneloven (NOU 2009:5)

Høringsuttalelser

Farskapsutvalgets forslag til endringer synes samlet sett å styrke et mangfoldig farskap. Men det er fortsatt langt igjen til et likeverdig foreldreskap mellom fedre og mødre med utgangspunkt i barnets beste, særlig etter Farskapsutvalgets forslag om videreføring av gjeldende rett på andre vesentlige områder i lovgivningen. Reform mener særlig at en naturlig konsekvens av å ta barns rettigheter som utgangspunkt er å åpne for å inkludere nye grupper fedre (slik som samboende fedre og ikke-biologiske medfedre) i ”pater est” -regelen, ikke å ekskludere alle ikke-gifte. Det er derfor skuffende at Farskapsutvalget velger å videreføre dagens pater est-regel uten å inkludere samboende foreldre.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon