fbpx
Print Friendly version of featured image

Høyreekstreme menn og minoritetsmannen

Seminar

Sted:

Akersgata 16, 6. etasje

Dette arrangementet er gjennomført.

19. juni 2018

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Ved forandringer i det offentlige ordskiftet i Norge har islam og muslimer fått større oppmerksomhet. I den høyreekstreme diskursen har mange gått fra å være innvandringsfiendtlige til å bli muslimfiendtlige.

Det er grunnlag for å hevde at det er flere menn enn kvinner i det høyreekstreme miljøet. Hvordan spiller maskulinitet inn i dette? Høyreekstreme menn beskriver ofte den muslimske mannen med hypermaskulin karakteristikk. Hypermaskulinitet forstås her som voldelige, ute av kontroll og griske dyr.

Videre opplever mange unge minoritetsmenn ofte å bli sett på som problematiske, som «undertrykkere», og som en motpol til en tidvis generalisering om den undertrykte minoritetsjenta. Hvordan preger slike stereotypier identitetsdannelsen og tilhørighetsfølelsen til unge menn med minoritetsbakgrunn?

På dette ferskvareseminaret vil vi få høre tidligere masterstudent Ida Søbye presentere sine funn fra masteroppgaven «Høyreekstreme menn og maskulinitet – En kvalitativ undersøkelse av høyreekstreme menns forståelse av maskulinitet, kvinnen og den muslimske mannen».

I tillegg får vi besøk av Umar Ashraf, redaktør for boka «Kjære Bror», en antologi med 21 tekster skrevet av ulike forfattere med fokus på unge menn med minoritetsbakgrunn. I boka blir utfordringer tilknyttet trange kjønnsroller, utenforskap, stereotypier, fordommer, ukultur i religiøs drakt, rasisme og diskriminering mange minoritetsmenn møter tatt opp.

Åpen samtale
Etter innleggene vil det være en kort samtale med publikum, der det blir anledning til å stille innlederne spørsmål.

Seminaret er gratis og åpent for alle!

Les også disse artiklene

Ferskvareseminar: Menn utsatt for vold i nære relasjoner

FerskvareseminarStrømmet arrangement

Temakveld: Bildedeling, samtykke og grensesetting

ForedragStrømmet arrangement

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon