Mannstelefonen 22 34 09 60

MannstelefonenMannstelefonen er betjent alle uker fra mandag til fredag kl. 17.00 – 20.00 (med unntak for de fleste høytids- og helligdager). Vi nås på 22 34 09 60. 

 

Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Telefonen tar imot henvendelser fra deg som er mann, og som sliter.

Ring oss om du har behov for å snakke om:

  • Samlivsproblemer
  • Skilsmisse og samværsproblematikk
  • Egen aggresjon og voldsbruk
  • Vold eller overgrep du har vært utsatt for
  • Ensomhet og isolasjon
  • Konflikter eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt

Når du ringer Mannstelefonen møter du en telefonvakt du kan snakke med om det meste. Våre frivillige telefonvakter har opplæring i og gode kunnskaper om å snakke med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner.

Telefonvakten kan hjelpe deg med å nøste opp i problemene – og kanskje sette dem i et nytt perspektiv.

Har du behov for mer spesialisert hjelp, vil telefonvakten informere deg om hvem du kan henvende deg videre til (se også egen liste under dette).

Hvis behovet for en samtale er akutt utenom Mannstelefonens åpningstid (på dagtid), kan du forsøke å ringe Reform – ressurssenter for menn på telefon 22 34 09 50. Vi strekker oss langt for å få tid til å snakke med deg.

Viktig informasjon om personvern:
Hvis du ikke selv skjuler ditt telefonnummer, vi det dukke opp på telefonen vår. Vi har ikke mulighet for å sperre den som ringer inn sitt telefonnummer.
Ta kontakt med din operatør for å finne ut hvordan du skjuler nummer på din telefon.


Andre hjelpetilbud

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: dinutvei.no

Legevakt telefonen 116 117

Mental Helses hjelpetelefon (Døgnåpen)116 123

Kirkens SOS (Døgnåpen)22 40 00 40

Angstringen

PIO Ressurssenter for psykisk helse (pårørende)

Arbeidslivstelefonen 

Hjelpelinjen for spillavhengige

Helsenorge

Finn ditt familievernkontor

Familievoldskoordinator (politiet) 02 800

Jussbuss

Barnevernsvakten (Alarmtelefonen for barn og unge)116 111

Bekymringstelefonen Voksne for Barn

Barneombudet

Institutt for klinisk sexologi og terapi

Sex og samfunn

Alternativ til Vold (ATV)

Landsforeningen for voldsofre

Kirkens ressurssenter

Norsk Krisesenterforbund

Krisesentersekretariatet

Doping telefonen

RUS telefonen

NA-Anonyme narkomane i Norge (Landsdekkende)

Kameratstøtte – Et tilbud til soldater, veteraner og deres familier

Vern for eldre

Selvhjelp Norge