fbpx

Ferskvareseminar: Hvordan ta opp sensitive temaer med unge menn?

Seminar

Arrangeres av:

Reform – ressurssenter for menn

Sted:

Akersgata 16 Oslo, Oslo 0158 Norge

Dette arrangementet er gjennomført.

25. april 2017

14:00 - 15:00

Google Calendar iCal

Hvordan snakke med unge menn om identitet, seksuell helse og kjønn? Til dette ferskvareseminaret får vi høre om to forskjellige prosjekter der unge menns helse og livssituasjon står i fokus.

Thomas Talawa Prestø fra Tabanka Dance Ensemble vil fortelle om nettstedet og prosjektet “Manhood”, et prosjekt rettet mot svarte unge menn. I tillegg kommer helsebror, Per Arthur Øyjord, som vil fortelle om Helsestasjonen for gutter på Frogner.

Påmelding: registrering@reform.no

Unge svarte menn
Svarte unge menn i Norge lever i et samfunn som i liten grad har positiv informasjon om deres bakgrunn. Mange vokser opp med liten grad av positive rollemodeller. Uten positiv støtte og oppmuntring fra personer som de kan identifisere seg med kan prosessen få alvorlige følger.

For å bidra til en mer nyansert samfunnsforståelse og samtidig styrke og forebygge de unge mennenes situasjon og muligheter kombinerer Manhood-prosjektet dans og samtale. Hensikten er å fremme løsninger, gi unge svarte menn gode mestringsstrategier og rom for å snakke om sine opplevelser.

Helsestasjon for gutter
Det har lenge vært en trend at gutter vegrer seg for å oppsøke helsetjenester for ungdom. De søker heller etter svar på Google enn å søke svar hos helsepersonell. For å endre denne trenden og gjøre gutter flinkere til å oppsøke helsehjelp tidlig har bydel Frogner åpnet en egen helsestasjon for gutter.

Hensikten med tilbudet er å få gutter til å føle seg prioritert og skape en arena hvor det er normalt for gutter å komme med problemene sine.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vel møtt!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon