fbpx
Print Friendly version of featured image

Reform støtter endringer for bedre beskyttelse av barn

Reform støtter forslaget om at domstolene skal kunne ta opp og avgjøre sak om tap av foreldreansvar, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn.

Regjeringens “Forslag til endringer i barneloven mv. om bedre beskyttelse av barn” har vært på høring, og Reform har uttalt seg positivt til endringene.

I høringssvaret heter det blant annet barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og det understrekes at det er viktig at offentlige myndigheter tar dette ansvaret når foreldre svikter.

Reform er likevel kritisk til forslaget ikke tar godt nok innover seg gapet mellom formelle og uformelle samværs- og omsorgskonstellasjoner:

“På den ene siden presiseres det i lovforslaget at «egne barn» omfatter biologiske og adopterte barn, fosterbarn og stebarn, samt personer under 18 år som står under personens omsorg, myndighet eller oppsikt. På den andre siden er realiteten slik at for eksempel steforeldre ikke alltid har det formelle foreldreansvaret, eller samværsrett for alle barna i eget hushold. I praksis kan en voksen som dømmes for alvorlig vold eller overgrep mot eget barn dermed bli boende i samme hushold som dette barnet fordi det er deres partner som har foreldreansvaret eller samværsretten. Lovforslaget favner heller ikke voldsdømte besteforeldre og andre nære slektninger som kan ha uformelt samvær med eller omsorg for barnet.”

Les hele Reforms høringssvar på regjeringens høringsportal

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon