fbpx

Høringsuttalelse om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reforms høringssvar knytter seg spesielt til inkorporering av konvensjonens bestemmelser om seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Reform er kritisk til bruken av begrepet «kjønnsbasert vold» uten at dette spesifiseres nærmere. Dette forklarer vi nærmere i høringssvaret. Reform stiller oss positive til inkorporering av definisjonen av og forbudet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Begrepet er godt egnet til å favne alle som utsettes, og er et godt signal til arbeidsgivere om å jobbe forebyggende.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon