fbpx
Print Friendly version of featured image

E-læringskurs for prester og trosopplærere i Den norske kirke

 

Reforms erfaring fra samtaler med ungdom er at mange opplever det som vanskelig å snakke med voksenpersoner om forhold knyttet til seksualitet. At ungdom har tilgang til god kunnskap og informasjon om seksualitet bidrar til mestring og god seksuell helse. Gjennom samtale og refleksjon kan barn og unge stimuleres til et positivt syn på seksualitet og mangfold. Fra erfaringsutveksling med andre aktører på feltet, vet Reform at ungdom er opptatt av å få en arena der de kan snakke om sunne og trygge relasjoner og om hvor viktig det er å få kjennskap til egen kropp for å ha god sex.

Konfirmasjonsundervisningen skal inneholde tema knyttet til ungdoms seksualitet. Reforms tilbakemeldinger etter å ha besøkt menigheter rundt om i hele landet er at mange ansatte i kirken føler at de mangler språket eller kunnskapen til å initiere disse viktige samtalene. Reform har derfor utviklet dette e-læringskurset for prester og trosopplærere i Den norske kirke om ungdom og seksualitet. Dette vil føre til økt kompetanse rundt temaer som berører seksuell helse, og hjelp til å utvikle kommunikasjonsverktøy for å snakke om temaet med konfirmantungdom.

Hovedmålsettingen for dette kurset er å bidra til at ungdom skal ha et best mulig utgangspunkt for et trygt og godt seksualliv gjennom å:

  1. Øke kunnskapen om temaer og problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet, seksuell trakassering, grensesetting og respekt, pornografi, prevensjon, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
  2. Utvikle kommunikasjonsverktøy og -strategier for å initiere og gjennomføre samtaler og rådgivning om disse temaene.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon