fbpx
Print Friendly version of featured image

E-læringskurs om ungdom og seksualitet

Reforms erfaring fra samtaler med ungdom er at mange opplever det som vanskelig å snakke med voksenpersoner om forhold knyttet til seksualitet. At ungdom har tilgang til god kunnskap og informasjon om seksualitet bidrar til mestring og god seksuell helse. Gjennom samtale og refleksjon kan barn og unge stimuleres til et positivt syn på seksualitet og mangfold.

Fra erfaringsutveksling med andre aktører på feltet, vet Reform at mange unge er opptatt av å få en arena der de kan snakke om sunne og trygge relasjoner og om hvor viktig det er å få kjennskap til egen kropp for å ha god og trygg sex.

Hvorfor et kurs om ungdom og seksualitet?

Reform har i flere år hatt ulike prosjektet tilknyttet ungdom, relasjoner, kjærestevold og seksualitet. Mange voksne føler at de mangler språk eller kunnskap til å initiere viktige samtaler med ungdommer om temaer som seksualitet. I dette e-læringskurset vil du få økt kompetanse om seksuell helse, og tilgang til kommunikasjonsverktøy du kan benytte deg av for å snakke om temaet med ungdommer. Kurset er relevant for deg som arbeider med ungdom, er forelder eller andre som har kontakt med eller omsorg for ungdom.

Målsetting

Hovedmålsettingen for dette kurset er å bidra til at ungdom skal ha et best mulig utgangspunkt for et trygt og godt seksualliv gjennom å:

  1. Øke kunnskapen om temaer og problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet, seksuell trakassering, grensesetting og respekt, pornografi, prevensjon, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
  2. Utvikle kommunikasjonsverktøy og -strategier for å initiere og gjennomføre samtaler og rådgivning om disse temaene.

Kursinformasjon

Klikk på knappen «ta dette kurset» og registrer deg, for å sette i gang. Under registrering vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon.

Kurset består av syv moduler/timer. Innenfor hver time vil du finne egne sider for tips og råd, quizer og temasider. Trykk på den grønne knappen “Marker som gjennomført” når du har lest gjennom hele teksten. Er alle tema-sider og eventuell quiz gjennomført, vil du se dette i innholdsfortegnelsen til høyre: Er feltet til høyre på siden markert i grått (sirkel med hake i), betyr det at deler av timen ikke er gjennomført. Er den markert i grønt, er du ferdig med denne delen av kurset, og du kan dermed gå videre til neste del.

Kurset tar om lag 1 til 2 timer å gjennomføre og er gratis å ta. Etter fullført kurs vil du motta et kursbevis. Utstedt kursbevis fordrer at du oppretter en bruker og gjennomfører hele kurset under eget brukernavn.

NB: Det gjøres oppmerksom på at e-post med passord kan havne i spamfilteret. Sjekk derfor søppelpost, om du ikke mottar påloggingsinformasjon. 
Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon