Ansatte og engasjerte i Reform

Are Saastad Are Saastad, daglig leder
Are har ledet Reform siden 2012. Han har bakgrunn fra psykiatri og helsevesen, og har lang erfaring som faglig tillitsvalgt, forfatter og samfunnsdebattant. Are har jobbet journalistisk og blant annet vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien.
are@reform.no Kontor 476 58 045 Mobil 91724293
 Bjørn Ole Ekeli Bjørn Ole Ekeli, økonomisjef
Bjørn har vært ansatt i Reform fra 2006 og har sett stiftelsen flerdoble seg økonomisk og produksjonsmessig. Hans bidrag ligger i 30 års erfaring med økonomi og administrasjon fra frivillige organisasjoner, stat og kommune, internasjonal handel, bank og børs.
bjorn@reform.no Kontor 476 51 826
 Ole Nordfjell Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver
Ole er sosiolog og har jobbet i Reform siden 2007. Han spesialiserte seg på menn og maskulinitet som en reaksjon på sosiologiens ensidige fokus på kvinner. Tidligere har Ole jobbet som freelancer og som rådgiver ved Likestillingssenteret. Ole har et omfattende nordisk og internasjonalt kontaktnett, og har særskilt ansvar for Reforms arbeid knyttet til gutters og menns oppvekst og livskvalitet, farskap, samlivsbrudd, likestilling, maskuliniteter, utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
ole@reform.no Kontor 476 51 763
 Live Mehlum Live Mehlum, seniorrådgiver
Live er sosiolog med spesialkompetanse på maskulinitet, likestilling og helse. Hun har jobbet i Reform siden 2013 og har en innholdsrik yrkesbakgrunn fra næringslivet, Den norske Kirke og høyskolesektoren. Live bor i Tønsberg, der hun også jobber for Reform to dager i uka. Hun har et særskilt ansvar for Reforms arbeid knyttet til menns helse, vold i nære relasjoner, voldsforebygging og sexkjøp, samt vårt generelle likestillingsarbeid.
live@reform.no Telefon 465 06 832
Daniel Paul Getz Daniel Paul Getz, rådgiver
Daniel har arbeidet i Reform siden 2013, er utdannet sosionom og har blant annet bakgrunn fra arbeid i frivillig sektor og kommunal barneverntjeneste. Daniel har vært primus motor for å markere 19. november som den internasjonale mannsdagen i Norge. I Reform jobber Daniel med ulike likestillingsspørsmål, med en spesiell vekt på arbeid med innvandrermenns situasjon.
daniel@reform.no Kontor 452 31 140
 Hedda Hakvåg Hedda Hakvåg, seniorrådgiver
Hedda har en mastergrad i kjønn og interseksjonalitet fra University of British Columbia, og begynte i Reform i 2015. Hun kombinerer teoretisk kunnskap om kjønnsproblematikk, seksuelle overgrep, kjønnsbasert vold og prostitusjon med erfaring fra praktisk voldsforebyggende arbeid. Hedda er blant annet prosjektleder for Stopp kjærestevolden, og har et oppfølgende ansvar for Reforms store prosjektportefølje.
hedda@reform.no Kontor 476 52 056
Kristine Bue, rådgiver
Kristine har en mastergrad i Gender Studies fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i Reform fra juni 2016. Hen har bakgrunn fra frivillig arbeid i en rekke skeive organisasjoner, som freelancejournalist, ved Senter for Likestilling i Agder og som forskningsassistent ved Fafo. Kristine styrker blant annet Reforms kompetanse på interseksjonelle perspektiver på likestillingsspørsmål for menn, med særlig vekt på LHBTQ-tematikk.
kris@reform.no Kontor 476 52 519
 Haakon Aars Haakon Aaars er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, samt i klinisk sexologi/NACS, og har siden 2014 vært engasjert som veileder i Reform tilknyttet vårt Kast-prosjekt (Kjøp av seksuelle tjenester). Til daglig arbeider Haakon ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Haakon er også tilknyttet nettstedet Lommelegen.no, og han er fast spaltist i VG der han skriver om samliv og seksualitet. I 2011 utga han fagboka ”Menns seksualitet”.
 Steinar Kvam Steinar Ove Kvam er gestalterapeut, er ansatt i en 20 % stiling som samtaleterapeut og har lang erfaring med lavterskelarbeid rettet mot menn i krise, menn som utøver vold og menn som selv er volds- eller overgrepsutsatt. Steinar er også knyttet til Reforms samlivskurs for menn og vår utadrettete foredragsvirksomhet. Til daglig arbeider han i Fossumkollektivet.
Eirik Befring  Eirik Befring er under utdanning til gestaltterapeut, og arbeider frivillig som samtaleterapeut i Reform. Han har lang erfaring fra møter med menn i krise, blant annet som frivillig i Mannstelefonen. Eirik er disponibel for enkelt- eller flere gangs samtaler med menn som har behov for råd og veiledning i forbindelse med samlivsbrudd og andre kriser, og kan kontaktes direkte på telefon 901 15 966. eirik@befring.no
 knut Knut Hermstad er familieterapeut, veileder ABV, spesialist i klinisk sexologi NACS, og har en doktorgrad innenfor det sexologiske fagfeltet. Fra høsten 2016 er han knyttet til KAST som terapeut i Trondheim. Til daglig arbeider Knut som rådgiver ved RVTS Midt St. Olavs Hospital, der hans spesialområder er vold, seksuelle overgrep, og sorg- og krisebearbeidelse. Han har også en egen privatpraksis som sexolog i Trondheim.