Are Saastad, daglig leder

Are har ledet Reform siden 2012. Han har bakgrunn fra psykiatri og helsevesen, og har lang erfaring som faglig tillitsvalgt, forfatter og samfunnsdebattant. Are har jobbet journalistisk og blant annet vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien.

Epost: are@reform.no

Kontor: 476 58 045

Mobil: 91724293

Bjørn Ole Ekeli, økonomisjef/kontroller

Bjørn har vært ansatt i Reform fra 2006 og har sett stiftelsen flerdoble seg økonomisk og produksjonsmessig. Hans bidrag ligger i 30 års erfaring med økonomi og administrasjon fra frivillige organisasjoner, stat og kommune, internasjonal handel, bank og børs.

E-post: bjorn@reform.no

Kontor: 476 51 826

Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver

Ole er sosiolog og har jobbet i Reform siden 2007. Han spesialiserte seg på menn og maskulinitet som en reaksjon på sosiologiens ensidige fokus på kvinner. Tidligere har Ole jobbet som freelancer og som rådgiver ved Likestillingssenteret. Ole har et omfattende nordisk og internasjonalt kontaktnett, og har særlig ansvar knyttet til flere av Reforms arbeidsområder: gutters og menns oppvekst og livskvalitet, farskap, samlivsbrudd, likestilling, maskuliniteter, utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

E-post: ole@reform.no

Kontor: 476 51 763

Live Mehlum, seniorrådgiver

Live er sosiolog med spesialkompetanse på maskulinitet, likestilling og helse. Hun har jobbet i Reform siden 2013 og har en innholdsrik yrkesbakgrunn fra næringslivet, Den norske Kirke og høyskolesektoren. Live bor i Tønsberg, der hun også jobber for Reform to dager i uka. Hun har et særskilt ansvar for Reforms arbeid knyttet til menns helse, vold i nære relasjoner, voldsforebygging og sexkjøp, samt vårt generelle likestillingsarbeid.

E-post: live@reform.no

Telefon: 906 59 368

Daniel Paul Getz, rådgiver

Daniel har arbeidet i Reform siden 2013, er utdannet sosionom og har blant annet bakgrunn fra arbeid i frivillig sektor og kommunal barneverntjeneste. Daniel har vært primus motor for å markere 19. november som den internasjonale mannsdagen i Norge. I Reform jobber Daniel med ulike likestillingsspørsmål, med en spesiell vekt på arbeid med innvandrermenns situasjon.

E-post: daniel@reform.no

Kontor: 452 31 140

Hedda Hakvåg, seniorrådgiver

Hedda har en mastergrad i kjønn og interseksjonalitet fra University of British Columbia, og begynte i Reform i 2015. Hun kombinerer teoretisk kunnskap om kjønnsproblematikk, seksuelle overgrep, kjønnsbasert vold og prostitusjon med erfaring fra praktisk voldsforebyggende arbeid. Hedda har et særlig ansvar for menn og likestilling i et interseksjonelt perspektiv. Hun er blant annet prosjektleder for Stopp kjærestevolden, og har et koordinerende ansvar for Reforms prosjektportefølje.

E-post: hedda@reform.no

Kontor: 476 52 056

Kris Bue, rådgiver

Kris har en mastergrad i Gender Studies fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i Reform fra juni 2016. Hen har bakgrunn fra frivillig arbeid i en rekke skeive organisasjoner, vært freelancejournalist, konsulent ved Senter for Likestilling i Agder og forskningsassistent ved Fafo. I Reform jobber Kris blant annet med å styrke Reforms kompetanse på interseksjonelle perspektiver i likestillingsspørsmål for menn, med særlig vekt på LHBTQ-tematikk.

E-post: kris@reform.no

Kontor: 476 52 519

Shorish Azari, rådgiver

Shorish er utdannet jurist, med en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han har jobbet Bufetat, den norske FN-delegasjonen i New York og i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), der han blant annet hadde juridisk ansvar for ombudets arbeid med trakassering og seksuell trakassering. Shorish har solid kompetanse innen likestillings- og diskrimineringsrett, og lang erfaring med kurs- og foredragsvirksomhet.

E-post: shorish@reform.no

Kontor: 22 34 09 50

Haakon Aaars

Haakon er spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, samt i klinisk sexologi/NACS, og har siden 2014 vært engasjert som veileder i Reform tilknyttet vårt Kast-prosjekt (Kjøp av seksuelle tjenester). Til daglig arbeider Haakon ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Haakon er også tilknyttet nettstedet Lommelegen.no, og han er fast spaltist i VG der han skriver om samliv og seksualitet. I 2011 utga han fagboka ”Menns seksualitet”.

Steinar Ove Kvam

Steinar er gestalterapeut, er ansatt i en 20 % stiling som samtaleterapeut og har lang erfaring med lavterskelarbeid rettet mot menn i krise, menn som utøver vold og menn som selv er volds- eller overgrepsutsatt. Steinar er også knyttet til Reforms flere av Reforms prosjekter og vår utadrettete foredragsvirksomhet.

Eirik Befring

Eirik er under utdanning til gestaltterapeut, og arbeider frivillig som samtaleterapeut i Reform. Han har lang erfaring fra møter med menn i krise, blant annet som frivillig i Mannstelefonen. Eirik er disponibel for enkelt- eller flere gangs samtaler med menn som har behov for råd og veiledning i forbindelse med samlivsbrudd og andre kriser, og kan kontaktes direkte på telefon 901 15 966.

Epost: eirik@befring.no

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon