fbpx
Print Friendly version of featured image

– Et viktig skritt i riktig retning

Det er bra at regjeringen endrer barneloven til fordel for delt bosted for barna etter samlivsbrudd. Men formuleringene kunne gjerne vært tydeligere, mener Reform.

Regjeringen legger i dag fram for Stortinget lovproposisjonen om endringer i dagens barnelov.

Saken omtales i Aftenposten.

I lovforslaget signaliseres det at delt omsorg bør velges når foreldre skiller lag, ved at dette alternativet nevnes først i lovteksten.

Dette er bra og i tråd med den sterke økningen i fedrenes samvær med barna de siste 20 årene, mener Are Saastad i Reform.

– Lovgivningen for barnefordeling etter samlivsbrudd henger etter utviklingen. Her er mor fortsatt den automatisk foretrukne, mens far svært ofte reduseres til en biperson i barnas liv.

Det beste for barnet
Reform er likevel enig i med Foreningen2Foreldre om at lovteksten med fordel kunne vært gjort tydeligere, slik høringsforslaget gikk ut på. Her het det at delt omsorg var det foretrukne alternativet.

– Det er ikke til fordel for barna at loven i praksis legger til rette for konflikt, slik tilfellet er i dag. Flere enige foreldre og foreldre som samarbeider er bra for barn. Å gjøre likestilling til det motsatte av barns beste er å snu saken på hodet.

Konsekvenser for samværssabotasje
Regjeringen foreslår også at bostedsforeldre gis en forlenget varslingsfrist for flytting til tre måneder, og at dagens ordning for flytting forsterkes ved å innføre meglingsplikt hvis foreldrene er uenige. Ved samværssabotasje skal reglene for tvangsbot klargjøres og forenkles.

Reform støtter disse endringene.

– I dag har samværssabotasje minimalt med konsekvenser. Dette underminerer først og fremst relasjonen mellom barn og fedre. Det samme gjelder de manglende konsekvensene når hovedomsorgspersonen flytter til et annet sted av landet uten å si fra eller legge vekt på relasjonen mellom barnet og samværsforelderen, sier Saastad.

Les Reforms høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap
Les Solveig Hornes kronikk i Aftenposten – Likestilling til barnas beste

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon