fbpx
Print Friendly version of featured image

Spennende skolerapport om frafall og skolemiljø lansert

BILDE (fra venstre): Hilde Enger hansen (Rosa kompetanse skole), forskerne Ellen Møller og Inger Vagle, prosjektleder Live Mehlum (Reform), direktør Mari Trommald (Bufdir), direktør Remi Pettersen (Kuben) og rådgiver Shorish Azari (likestillings- og diskrimineringsombudet).

Reform har kartlagt likestillingssituasjonen ved Kuben videregående skole i Oslo, for å finne ut mer om gutter og frafall. Tirsdag 16. oktober ble rapporten “Gutter, kjønn og likestilling” lansert.

En kartlegging som dette er ikke foretatt tidligere, til tross for at det er grunn til å anta at hvordan likestilling praktiseres i norsk skole, vil kunne ha direkte betydning for gutters frafall.

Rapporten munner ut i viktige anbefalinger til norsk skole.

Forskjellsbehandling skjer

– Vi syns vi har fått mange spennende og dels nye svar på antakelser vi hadde om hvordan gutter og jenter forskjellsbehandles – selv om lærerne og skoleledelsen kanskje ikke tror det er sånn, sa prosjektleder Live Mehlum til de oppmøtte – mange av dem skolefolk.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetdirektoratet (Bufdir) som har finansiert dette prosjektet. På lanseringsarrangementet overrakte Reforms daglig leder rapporten til Bufdirs direktør Mari Trommald.

– Vi er utrolig takkknemlige for at Bufdir holder seg med familie- og likestillingspolitisk tiltaksmidler, som kan gå til slike prosjekter som dette, sa Are Saastad.

Trommald kvitterte med å takke Reform for vel utført arbeid.

– Mannsblikk trengs

– Det trengs et mannsblikk også inn på områder der vi tradisjonelt har sett med kvinnebriller, slo hun fast.

Trommald pekte også på hvor viktig det er at det kommer konkrete og jordnære rapporter på norsk om forhold som ellers ofte omtales i statistikk, eller som i en nylig lansert OECD-rapport – der Norge for øvrig kommer svært lite heldig ut når det gjelder kjønnsforskjellene i skolen.

Forskerne Inger Vagle og Ellen Møller bidro med en meget spennende sammenlikning mellom dagens rapport og sin egen omfattende forskning om jenter på tradisjonelle guttefag

Bør heves til nasjonalt nivå

– Tiltakene det pekes på bør heves til nasjonalt nivå. Vi liker de strukturelle påpekningene om behovet for å se på minoritets- og majoritetspsosjonene i skolen. Det dreier seg ikke alltid om man er gutt eller jente, men at man havner i minoritet, sa forskerne.

– Det er stort sammenfall mellom det dere har funnet, og vår forskning, slo de fast.

Vagle og Møller støttet også de fem anbefalingene fra prosjektet, og la selv til en rekke konstruktive forslag til hva som bør gjøres videre.

Homoskjellsord skader

Hilde Enger Hansen fra Rosa kompetanse skole (FRI) minnet om behovet for å trekke inn de skeive perspektivene, og se elevene som har et annet kjønnsuttrykk og en annen kjønnsidentitet enn flertallet.

– Jeg syns dere har funnet veldig gode eksempler på dette i arbeidet deres, blant annet når det gjelder bruken av homoskjellsord på skolen. Dette vet vi rammer mange svært dypt, sa Enger Hansen.

Seksuell trakassering må stanses

Shorish Azari fra Likestillings- og diskrimineringsombudet pekte på det store behovet for å jobbe mot seksuell trakassering i ungdomsmiljøene, ikke minst på skolene.

– Deres rapport viser hvor viktig det er å ta tak i dette, sa han.

Til slutt fikk direktøren for Kuben yrkesarena, Remi Pettersen, lov til å “forsvare” seg: Det er hans skole som har åpnet dørene for Reforms kartlegging.

– Jeg har selv kjent på det å være en minoritet, ved at jeg har gått på husmorskolen i sin tid, kunne Pettersen røpe.

Rapporten blir tatt på alvor

Pettersen roste samarbeidet med Reform, og la til at rapporten blir lest – og at den allerede har gitt positive resultater.

– Det er viktig med sosialt støttende tiltak. Som følge av dette har vi laget en egen jentegruppe, og i høst er det rekordmange jenter på Teknikk og industriell produksjon, og også mange gutter på Helse og oppvekst.

– Jeg tror det delvis henger sammen med at skolen vår har et reelt ønske om å forbedre seg på å se kjønn, sa Remi Pettersen, til stor applaus.

> Les rapporten Gutter, kjønn og likestilling

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon