fbpx
Print Friendly version of featured image

Viktig nytt integreringstiltak for polske menn i Norge

I høst skal Reform utvikle og gjennomføre et prosjekt rettet mot mannlige polske arbeidsinnvandrere. – Det har vært overraskende lite fokus på denne gruppen, som er vår største gruppe innvandrere, sier prosjektlederen.

Prosjektet “DOLACZAC SIE! (Bli med!) – Utvikling og gjennomføring av integreringsmøter for mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge” er utviklet i tett samarbeid med Caritas Norge, og Caritas Ressurssenter i Oslo.

Målsettingen er å gjøre mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge i bedre stand til å ta del i storsamfunnet, ta vare på egen helse og å gi gruppen en grunnleggende forståelse av hvilke rettigheter og muligheter de har i Norge.

Uheldig isolasjon

– Det har vært lite fokus på denne gruppen, og deres behov. Det er påfallende, siden dette er vår største gruppe arbeidsinnvandrere, der menn er i et stort flertall, sier prosjektleder Kris Bue i Reform.

Polske arbeidsinnvandrere i Norge utgjorde 86.400 personer ved utgangen av 2017. Om lag 80 % av disse er menn.

Mange av polakkene som har kommet til Norge de siste årene, bor alene og deltar i liten grad i majoritetssamfunnet. Det finnes dessuten få arenaer der polske arbeidsinnvandrere møter nordmenn utenom arbeidssituasjonen.

– I tillegg til at isolasjon er lite heldig for integreringen i det norske samfunnet, kan manglende norskferdigheter og lite kontakt med andre mennesker utenom arbeidstid føre til ensomhet og forverret helse, sier Bue.

Kveldssamlinger i tre byer

Integreringsmøtene i det nye prosjektet skal tilbys polske menn i Norge i form av kveldssamlinger i Oslo, Trondheim og Bergen høsten 2018. Arenaene som benyttes er menigheter i Den katolske kirke, og Caritas Ressurssenter i Oslo.

Møtene skal i hovedsak foregå på polsk, ved hjelp av frivillige kulturtolker. Rekrutteringen skal skje via menighetene, og i form av åpen påmelding.

– Hva håper du kan oppnås i prosjektet?

– Vi ønsker å få satt fokus på mannlige polske arbeidsinnvandreres situasjon, og å kunne få utviklet ressurser for en bedre integrering.

Prosjektet tar i første omgang sikte på å nå et begrenset antall i målgruppen direkte, der et møteopplegg vil bli testet ut og evaluert. I neste omgang er målet å få støtte til å kunne dele erfaringen bredt, slik at det når et stort antall mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge.

– Det vil ikke minst være viktig å sette gruppen i stand til å ta tak i sin egen situasjon. Målet må være høyere deltakelse i det norske samfunnet, gjennom blant annet å kjenne bedre til egne rettigheter som fedre, sier prosjektleder Bue.

Oppstart etter sommeren

Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets midler til informasjons- og veiledningstiltak for nyankomne innvandrere. Det er planlagt igangsatt i august, og skal gjennomføres innen årsslutt.

På spørsmål om det er noe interessert kan gjøre allerede nå, er prosjektlederen klar:

– Vi vil gjerne høre fra folk i målgruppen allerede nå. Så – ta kontakt!

> Les mer om prosjektet “DOLACZAC SIE! (Bli med!) Utvikling og gjennomføring av integreringsmøter for mannlige polske arbeidsinnvandrere i Norge”

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon