fbpx
Print Friendly version of featured image

Uverdig spill om likestilling

Denne uka kom budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og budsjettkameratene i havn. Av foreslåtte kutt som ble reversert, var 2 millioner til to av landets likestillingssentre – KUN (Steigen) og Likestillingssenteret (Hamar).

Landet har fire likestillingssentre, som i tillegg til de to nevnte er Senter for likestilling (Kristiansand) og vi i Reform, som holder til i Oslo.

Krf og Venstre får nok en gang æren for å ha reddet budsjettet for to av oss. Det hele har likevel preg av småskittent spill.

Til sammen disponerer de fire likestillingssentrene i Norge 23,9 årsverk. Tenk etter – er dette mye, i et land som ønsker å være verdens mest likestilte?

Selv etter reverseringen av kuttene denne uka, bidrar statsbudsjettet med under halvparten av driftsmidlene til sentrene. Som sentrene fortalte til Dagsavisen i forrige uke, er det totale driftsbudsjettet for alle fire på rundt 27 millioner i inneværende år.

Driftsstøtten fra staten ligger nå an til å bli på rundt 12-13 millioner i 2018. Resten må sentrene jobbe hardt for å skrape sammen. Vi er gode også, og har derfor tillit hos mange tilskuddsytere.

Men det er ikke lett å holde det gående.

Når vi legger til at Reform heller ikke har noen øremerket tildeling i statsbudsjettet, men hvert eneste år må håpe at vi blir tilgodesett når sekkeposten vi sorterer under skal fordeles, så er det nærmest en risikosport å ha ansvaret for sju ansatte, flere timebetalte og en drøss med frivillige.

Senter for likestilling står i samme situasjon som Reform. Det er godt vi sover noenlunde godt om natta.

Det er på tide at budsjettkameratene tar realitetene på større alvor enn til nå: Norge trenger likestillingssentrene sårt.

Den som kanskje har illustrert best at det vi bruker på det han i valgkampen omtalte som en viktigere ressurs for Norge enn oljen – nemlig likestilling –  bare er knapper og glansbilder, er Høyres nestleder, Bent Høie.

For paradokset er jo at regjeringen Høie sitter i, få måneder etter denne helt korrekte observasjonen, nok en gang foreslår å reduserer budsjettet til to av de sentrale likestillingsmiljøene våre.

Heller ikke mellompartiene imponerer.

I stedet for å slå seg på brystet av å plastre på med 2 millioner, som de har gjort de siste fem årene, burde selvsagt Krf og Venstre gått inn for et reelt løft i likestillingsarbeidet.

Hvis poenget ikke bare er å framstå som gode, men litt snuskete hestehandlere, burde mellompartiene, som Arbeiderpartiet, ha foreslått 10 millioner i økning til sentrene.

Det hadde vist at man ønsker noe med festtalene. Da skulle vi takket dem med blomster.

Det får de ikke denne gang.


Illustrasjon:

I januar i år stilte vi et landsomfattende og representativt utvalg av befolkningen følgende spørsmål: Bør miljøer som jobber for likestilling av menn og gutter få statlig støtte?

Som grafen viser var nesten 3 av 5 nordmenn enig i dette.

Kilde: Reformundersøkelsen 2017. Kantar TNS / Reform – ressurssenter for menn

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon