fbpx

Ukens Blogg: Reindrift og neglelakk

Den samiske mannen driver med rein, klarer seg selv, er viril, og går med neglelakk. Eller?

Lina Tordsson, rådgiver i Reform, har vært i Tromsø og lært om den samiske mannsrollen.

«Den samiske mannsrollen» er visst et følelsesladd tema. Jeg har aldri før vært i en konferanse hvor foredragsholderen gråter fra talerstolen. Og hvor han smiler likevel og sier «Lite flaut at dette skjer på en MANNSkonferanse da, dere».

Det stereotypiske for menn er jo sinne. Også dette er representert på talerstolen i Tromsø. En foredragsholder snakker så raskt og sint at han får beskjed av tolkene om å roe seg ned – de klarer ikke å spontanoversette til russisk, samisk og engelsk. Foredragsholderen snakker om gruvedrift, veier og hogst, og hvordan det er å være en mann i en kultur som ikke kan holde fast ved myten om hvem han er, fordi verden myten oppsto i, er blitt ugjenkallelig assimilert i moderniteten og majoriteten.

Den samiske mannen – myten – alle i rommet «vet» hvem han er. Han klarer seg selv, han spør ikke om hjelp, han søker ikke kontakt med andre, når han får problemer jobber han hardere, og når det ikke fungerer, jobber han enda hardere. Det kommer fra reindrifta, hevder noen, der mennene tilbringer lange uker nær dyrene, langt unna menneskene. Reindrift har en egen posisjon blant mange samer, sies det, selv om majoriteten ikke driver med rein. Majoriteten av norske samer bor i Oslo og tenker stort sett ikke på rein, men på ting som Oslofolk gjerne tenker på (MacDonalds nevnes som et eksempel). Likevel er reindrifta et ideal, en dårlig samvittighet, en fantasi om hvem man egentlig er og burde være. En innleder kalte reindrift «et samisk nirvana», og begrepet spres fort ut på twitter.

Men hvem har egentlig skapt myten om den tause, selvgående reindriftssamen? Det er ikke egentlig samene, hevder en foredragsholder trist. Det er en myte om urmennenes annerledeshet, skapt av majoritetssamfunnet. Taleren hevder at storskala reindrift, slik vi ser i dag, ikke er en samisk tradisjon, men en politisk beslutning om å avgrense «samiskhet» til reindrift. Samer drev tradisjonelt mindre bruk hvor det var få rein, og hvor reinen var en av mange næringskilder. Tilpasningen til majoritetsamfunnets beslutning førte ikke kun til at det samiske samfunnet ble omorganisert og marker sønderbeitet, i følge taleren, men også at man tok inn over seg de nye mytene om hvem man var og hvem man skulle være. Og i forsøket på å bevare en evig truet kultur, mener noen, ble myten en norm og et holdepunkt.

Resultatet, skriver en svensk og en norsk same på hver sin powerpoint, er en snever mannsrolle, som ikke bare er hard mot annerledeshet, men som også hindrer menn i å leve gode liv. Taushet og isolasjon er ikke gode strategier når man møter motstand, og når man tilhører en minoritet og et urfolk, er motstand en del av hverdagen. Menns taushet og isolasjon er blant årsakene til høyt selvmordstall i reindriften, sier en forsker. Menns taushet og isolasjon hindrer menn fra deltakelse i demokratiet, i utvikling av livsgrunnlag og i mobilisering for et bedre Sápmi, sier en annen.

Hva bør gjøres med mannsrollen? Sveriges sametingsordfører står på talerstolen med glitrende sølvneglelakk. Det er jo ikke sånn at dette passer for alle, sier han, men han vil vise én av mange måter å åpne opp og utforske det maskuline på. Hvor skal vi begynne, spør konferansieren, og får svaret: «Ni kan ju börja med mig. Vad är det han där tokiga Stefan håller på med, kan ni säga? Då pratar man ju om det».

Og da måtte vi jo le, også fra talerstolen. «Det e da helt typisk samisk med et følelsesregister i samtalen; vi gråter lett, men vi flire høyest uansett», sa twitter. Spør du meg, så er den en sterk kontrast mellom den tause mannen som ble beskrevet fra talerstolen, og de frittalende mennene som faktisk sto der. For ikke å glemme mennene i salen, som overhodet ikke er ferdige med samtalen om den samiske mannsrollen. Deltakerne vil lage en egen ungdomskonferanse, en fotoutstilling om den samiske mannen, etablere et samisk mannsforum, og tenke nytt om arbeidsplasser og tradisjonelle samiske produkter. De vil vite hvordan de skal være gode samiske forbilder i et samfunn i evig endring, og de vil snakke høyere om hvordan fedre skal oppdra sønner til solide menn.

I avskjedsordene ble vi oppfordret til å tenke på den samiske mannen. Det kan du tro. Personlig har jeg tenkt så mye på disse samiske mennene at jeg har fått lydisolerende lister på kontordøren.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon