fbpx

Ukens blogg: Reform trengs!

I disse dager er det ti år siden Reform høytidelig ble åpnet. Det er ikke tvil: Norge trenger fortsatt Reform.

Det er ikke bare en enkel øvelse å være et senter for likestilling med et mannsperspektiv. Noen ganger får vi høre at vi er et feministreir, bare befolket av politisk korrekte radikalere som ønsker å gjøre menn til kvinner. Av og til sies det om oss at vi er en gjeng bakstreverske mannfolk, som motarbeider kvinner.

Begge deler er selvsagt svært langt fra virkeligheten. For hva er vi?

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, og vi dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og vi arbeider for aktivt farskap, voldsforebygging og bedre fysisk og psykisk helse for menn. Reform skal rett og slett være en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Det store flertallet vil nok mene at det Reform står for, er fornuftig.

For også menn har vunnet på likestillingen mellom kjønnene. Forskning viser at det er en sammenheng mellom likestilling, færre skilsmisser og mindre vold i hjemmene. Menn og kvinner som lever i likestilte forhold er mer fornøyde med samlivet, og både menn og kvinner er mer fornøyde med arbeidsmiljøet når kjønnsbalansen på arbeidsplassen er god. Ikke minst har vi menn fått et mye nærmere forhold til barna våre enn det som var vanlig for bare få tiår siden. Nå triller vi barnevogn med den største selvfølgelighet. Hvor flott er ikke det? Den store majoriteten menn oppgir også å være for likestilling. Det viser seg i praksis. Menns andel av husarbeidet har økt jevnt siden 70-tallet, og vold mot kvinner blir ikke lenger bare avfeid som «husbråk».

Jo da, vi har fortsatt en stykke igjen før menn vasker huset like ofte som kvinner, og før kvinner har like mange maktposisjoner i samfunnet som menn. Lønna menn og kvinner får for samme arbeid er fortsatt ikke den samme. Likevel; mye har endret seg til det bedre.

På noen samfunnsområder møter menn større utfordringer enn kvinner gjør. De fleste selvmordsofrene i Norge er menn. Menn er også i flertall blant ulykkesofre, blant fengslede og blant de som dør for tidlig. Det er klart flest menn som mister kontakten med barna sine! Menn lever fortsatt kortere enn kvinner, og forskjellene er større for menn som har lav inntekt og status.

Det har vært lett å tenke at problemer som rammer kvinner har sammenheng med kjønn og bør løses ved hjelp av likestilling. Det er mye vanskeligere å se at menns problemer også kan ha sammenheng med mannekjønnet, og med rollen menn har i samfunnet. Den samme kortslutningen gjelder også når sosial ulikhet rammer menn hardest. Menn rammes sosialt, ikke som kjønn, heter det da.

Da daværende barne- og familieminister Laila Dåvøy åpnet Reform – ressurssenter for menn i september 2002, sa hun blant annet dette: «Det er behov for et senter som kan forholde seg aktivt til vanskelige sider ved det å være gutter og menn – og til de ulike mannskulturene. Det er også et behov for å belyse livsområder der menns rolle er i endring. Vi trenger virkelig til et ressurssenter for menn. For vi trenger mer kunnskap om menns problemer og muligheter, og vi trenger et sted for menn å gå til i krise, sorg og vanskeligheter.»

Jeg syns dette var godt sagt av Dåvøy. Det hun sa er heller ikke mindre riktig i dag, enn det var for ti år siden. I ti år har Reform arbeidet for at menn skal engasjeres for likestilling og kvinners rettigheter, og for at vi skal «se» menns og gutters utfordringer som likestillingsproblemer.

Jeg mener det er umulig å snakke om likestilling uten at det også inkluderer gutter og menn. Vi må ha et kritisk blikk på mannsrollen, og vi må arbeide for å hindre at menn rammes av ulikeverdig behandling.

Grunnen til at Reform kan feire ti år i år, er at en lang rekke statsråder faktisk er helt enige i dette – fra Laila Dåvøy til Inga Marte Thorkildsen. I dag er det stort sett greit å si at mannsperspektivet hører hjemme i debatten om likestilling.

Sånn skal det være. For likestillingen trenger menn, og menn trenger likestilling.

Are Saastad,
daglig leder i Reform

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon