fbpx

Ukens blogg: “Jeg vil bli et tryggere menneske”

Hva er det som gjør at Reforms sinnemestringskurs har gått fra rekrutteringsvansker til fulle lokaler og lange ventelister?

Bjørn Løvland, rådgiver og terapeut, blogger om hva som får menn til å ringe og be om sinnemestringskurs, og hva som skal til for å gi alle hjelp.

“Sinnemestringskurs for menn? Høres ut som et bra tiltak, men kommer menn til å melde seg på det?” Slik var mange av tilbakemeldingene Reform fikk da vi i 2003 bestemte oss for å starte sinnemestringstilbud for menn.

Og de første årene slet vi med å rekruttere deltakere til kursene. Vi drev utstrakt informasjonsarbeid mot familievernet, barnevernet og andre offentlige etater. Etter hvert som media rettet søkelyset mot vold i nære relasjoner, ble tilbudet også synliggjort gjennom reportasjer i både radio, aviser og TV. Vi markedsførte også tilbudet via nettet. Et av våre hovedargumenter den gang var: “Det er først når menn som utøver vold tar ansvar for sin egen atferd og oppsøker hjelp, at atferdsendring er mulig”

“Jeg har i lang tid slitt med dårlig selvbilde, som har ført til mange sinneutbrudd. Jeg er lite stolt over det, og ønsker en atferdsendring. Jeg er interessert i deres kurs, fordi jeg vil bli et tryggere menneske.” Dette fortalte en mann når han før jul kontaktet oss for å få plass på sinnemestringstilbudet. Langvarig og målbevisst arbeid har virkelig gitt resultater. De siste årene har vi opplevd enorm stor pågang fra menn. De aller fleste som kontakter oss i dag gjør det direkte og uten å ha blitt rekruttert via andre etater. Reforms erfaring er at menn faktisk melder seg på sinnemestringskurs når de har behov for det, og når de er kjent med tilbudet.

Imidlertid har den store pågangen ført til et annet problem: Vi har ikke ressurser nok til å gi plass til alle som kontakter oss for å få plass på sinnemestringstilbudet. Og dessverre er det slik også i andre organisasjoner som tilbyr tilsvarende hjelp.

Snart legger regjeringen fram den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Reform har bl.a. spilt inn at tilbudet til de som utøver vold eller står i faresonen for å gjøre det må utvides. For det er fortvilende både for mannen som har et sinneproblem, men også for mannens partner og barn, at hjelp ikke finnes når han oppsøker det.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon