fbpx

Ukens blogg: Et gufs fra fortiden

Ukens honnør går til Inga Marte Thorkildsen, som mener at kvinnelig verneplikt er et viktig likestillingsprinsipp. Ukens kaktus går til Anniken Huitfeldt, som ikke forstår at verneplikten handler om noe mer enn hvor mange soldater vi trenger. Den kjønnsdelte verneplikten diskriminerer ikke bare mot kvinner, men også mot menn.

Ole Nordfjell, seniorrådgiver i Reform.

Likestillingsombudet, Mannspanelet, Likestillingsutvalget og barne-, likestillings- og inkluderinsminister Inga Marte Thorkildsen er enige om at kjønnsdelt verneplikt er uforenlig med med prinsippet om likestilling. Anniken Huitfeldt burde lytte nøye etter. Vi er også ferdige med stereotypen om at menn er mer voldelige, mindre empatiske, og blir mindre påvirket av vold og brutalitet.

Den kjønnsdelte verneplikten sier implisitt at menn er bedre egnet til å avtjene militærtjeneste, på grunn visse naturgitte, biologiske egenskaper. Svært få menn identifiserer seg med denne stereotypen. I de siste tiårene er kvinnerollen blitt utfordret, og kvoteringsregler, kampanjer og diskrimineringslovverk oppmuntrer kvinner til å bevege seg vekk fra stereotypen om at  kvinners samfunnsoppgave er å utøve omsorgsoppgaver, mens krig og konflikt er menns domene. Det bemerkelsesverdige med verneplikten er at den bygger på kjønnsstereotyper som man i resten av Norge arbeider for å fjerne seg fra.

I Norge har man gått langt i å sikre like rettigheter for og jevn representasjon av kvinner og menn, og for å få menn til å delta i hjemmet og kvinner i arbeidslivet. Kjønnsnøytral verneplikt vil være et viktig skritt i retning å gjøre militæret til en del av det likestilte samfunnet.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Ukens blogg: Reform trengs!

Den moderne pappa

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon