fbpx

Ukens blogg: Fedre etter samlivsbrudd – høykonflikt eller samarbeid?

Hjelp til menn etter samlivsbrudd er for barnas beste!

Ole B. Nordfjell, seniorrådgiver ved Reform, blogger om hvorfor hjelp til menn kan hindre barnefordelingskonflikter.

Da jeg for ikke så lang tid tilbake leste Sintef-rapporten om mekling og vanskelige saker ble jeg positivt overrasket over norske fedre og mødre. Vi vet jo at fedre i sterkere grad har involvert seg i både husholdsarbeid og barneomsorg, og at fedrekvoten har bidratt til å styrke forholdet mellom far og barn. Jeg hadde trodd at når mødre ikke lenger er alene om å kjenne barnets behov, skulle konflikter ved samlivsbrudd eksplodere. Men SINTEF-forskerne finner i stedet at

75 % av alle par hadde gjort avtale ved avsluttet mekling
63 % hadde gjort avtale om bosted hos mor og samvær med far
25 % hadde gjort avtale om delt bosted
12 % ble beskrevet som høykonflikt, som er omtrent på samme nivå som tidligere undersøkelser.

Hva skal så til får å redusere antallet familier som er i høykonflikt? Samlivsbruddet kommer brått på for mange menn. Det er ikke rart når det i tre av fire tilfeller er kvinnen som har tatt beslutning om å bryte ut av parforholdet. Mødrene har derfor ofte lenge i forveien startet tidligere en prosess med innhenting av kunnskap og planlegging av eget framtid. I tillegg har menn generelt mindre nettverk og færre fortrolige venner å støtte seg til i en slik prosess. Resultatet er mange menn plutselig må ta stilling til barnefordeling, økonomiske spørsmål, beslutning om bosted og så videre uten å fått tenkt seg ordentlig om.

Jeg tror vi trygt kan si at fedre generelt opplever seg mindre forstått og støttet av familievernet enn mødre. Noen opplever seg direkte motarbeidet av både, mor, samfunn og familievern. Og det er kanskje ikke så rart når det eksisterer en samfunnsmessig forventning om at mor skal ha barna etter et brudd, og å være samværsmor fremdeles er tabu for kvinner, jf. en ny undersøkelse av Grete Larsen. Når menn i en vanskelig situasjon opplever seg misforstått og motarbeidet, kan det virke konfliktskapende. Jeg har tro på at tidlig informasjon og støtte til menn ved brudd kan bidra til å dempe konflikt og den polariseringen som ofte skjer. I Danmark har man opprettet egne sentre for menn i samlivsbrudd. Sentrene samarbeider blant annet med krisesenterorganiasjonen i Danmark og Center for Familieudvikling. Mandecentrene er primært fokusert på rådgivning av sosial, økonomisk, personlig art, men ved noen av sentrene er det også mulighet for å bo i kortere perioder, til mennene har fått livet sitt på fote igjen. Familievernet: kanskje det er aktuelt med en studietur?

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon