fbpx

Ukens blogg: En gruppesamtale om seksuelle krenkelser

“Når en jente er lettkledd og full, er hun mer tilgjengelig for sex”

Bjørn Løvland, terapeut og rådgiver hos Reform, blogger om gutten som sa dette i en samtalegruppe – og om hva vennene hans svarte ham.

Gjennom de siste månedene har Reform gjennomført flere tiltak for å forebygge kjærestevold mellom ungdommer.

Et tema som vi valgte å belyse er seksuelle krenkelser. Dette har vi gjort gjennom å stille ungdommene spørsmål om hva de definerer som seksuelle krenkelser, og benytte svarene de ga oss i samtaler med dem.

Et av spørsmålene vi stile var: Hvor enig eller uenig er du i at det å prøve å ha sex med noen som sover kan defineres som en seksuell krenkelse? Her svarte nesten samtlige jenter og 9 av 10 gutter at de mener det er en seksuell krenkelse. Imidlertid svarte 9 prosent av guttene at de var helt eller delvis uenige i at det å prøve å ha sex med noen som sover kan karakteriseres som seksuell krenkelse.

Denne type holdning kan betegnes som en “grumsete”, og den står i sterk kontrast til holdningene til flertallet av guttene og omtrent alle jentene. Vi valgte derfor å benytte resultatet fra kartleggingen som diskusjonsgrunnlag i blant annet gruppesamtaler.

“Når en jente er lettkledd og full, er hun mer tilgjengelig for sex”. Han som sa dette møtte motbør fra de andre i gruppen: “Dette kan du ikke mene” og “en jente må få kle seg som hun vil.” Han korrigerte seg selv fort til å si at selv om han mente hun var mer tilgjengelig for sex, så mente han dermed ikke at han kom til å forsøke å ha sex med henne. En annen gutt var temmelig direkte mot den første gutten og sa: “Hadde du tenkt slikt om søsteren min hadde jeg kverka deg”.

En av jentene i gruppen sa at hun og alle andre jentene hun kjente likte å pynte seg før de skulle på byen. De hadde lyst å ta seg godt ut og få positiv oppmerksomhet. Noen ganger følte hun seg beglodd og var engstelig for å bli utsatt for uønskede handlinger. En av guttene sa han syntes det var fint å se jenter som hadde pyntet seg og håpet de ville fortsette med det: “Mye finere å se ei jente i fine klær enn i joggebukser”.

Han som hadde den første uttalelsen ble stående temmelig alene, men lyttet oppmerksomt på det de andre sa. Vi opplevde at de andre guttenes tydelig motstand mot den type holdning gjorde inntrykk på han. Underveis i samtalen så vi også at han korrigerte seg selv slik at hans holdninger stemte bedre over ens med de andres.

Vi synes det er meget positivt at slike holdninger kommer til uttrykk, for som en annen ungdom som deltok i en gruppesamtale sa: “Anerkjennelse fra venner og miljø har sinnsykt mye å si for de valg man tar.” Vi har i løpet av tiltakene flere ganger opplevd at ungdommer har korrigert andre ungdommers usunne holdninger.

Vi har fått bekreftet at det er svært positivt å ha gutter og jenter samlet når vi jobber med voldsforebyggende tiltak. Dette førte til diskusjoner og refleksjoner som økte bevisstgjøringen av ulike holdninger og opplevelser mellom kjønnene. Resultatet av dette var større forståelse og respekt for forskjellighetene, noe vi mener er essensielt i voldsforebyggende perspektiv.

Dersom du ønsker hele rapporten ifm. kjærestevoldstiltakene, er den tilgjengelig her

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon