fbpx

Ukens blogg: De stille guttene

De bråkete guttene får oppmerksomhet. De stille blir oftest oversett. Hvordan har de det egentlig?

Nina Jon, rådgiver hos reform, blogger om gutter med psykiske problemer.

«Jeg satt hos helsesøster og ventet på at hun skulle sette vaksinen på meg. Ute på gangen satt resten av klassen i kø. Jeg husker jeg tenkte: Hun må ikke spørre om hvordan jeg har det. Spør hun om det bryter jeg sammen!» Fortellingen kommer fra en ung gutt med psykiske problemer, som etter en kunstpause la til: «Heldigvis spurte hun ikke.»

Denne gutten fikk ikke hjelp av helsesøster. Mange gutter får ikke det. Aller mest fordi de ikke selv oppsøker helsesøster eller helsestasjonen. Bare 1 av 10 som oppsøker helsestasjon for ungdom er gutter. Og de som kommer snakker ikke mest om psykiske problemer. Dette er et tema mange gutter er tause om.

Det er beregnet at 10-20 % av barn og unge har psykiske vansker som påvirker evnen til å fungere i dagliglivet. Både for jenter og gutter er det sannsynligvis en betydelig underdiagnostisering. Det er store kjønnsforskjeller blant de diagnostiserte. I ungdomsårene er det flest jenter som diagnostiseres med angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Guttene dominerer innen diagnosen ADHD. Dette faller inn i et mønster der gutter diagnostiseres for trøblete atferd, eller som det oppsummeres i en bok:

Kvinner og menn presenterer forskjellige lidelsesbilder. Mens kvinnenes psykiske lidelser domineres av forstyrrede emosjoner og individuell misære, synes mennenes psykiske lidelser i større grad å være preget av atferdsvansker som får større konsekvenser for deres nærmeste.

Blant guttene er det de bråkete som ofte tar oppmerksomheten til lærere og foreldre. Aftenposten meldte i helgen at mer enn 30 000 barn og unge i dag medisineres for ADHD. Det er nesten en tredobling fra 2004. Kanskje er dette en grunn til bekymring, kanskje betyr det at flere fanges opp og får hjelp. Jenter med ADHD har oftere konsentrasjonsvansker, mens guttene i større grad har uro og atferd som gir dem problemer på skolen og hjemme. Det er uansett de bråkete guttene som diagnostiseres.

De stille guttene derimot, hører vi ikke mye til. Vi vet lite om disse guttene. Reform har derfor inngått et samarbeid med Mental Helse Ungdom som vi håper skal bidra til mer kunnskap om de stilleste guttene. Hvordan har de det og hva kan gjøres for å hjelpe dem?

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon