fbpx

Ukens blogg: De sa det ikke var mulig – vi gjorde det!

Hvem vil jobbe med eldre på sykehjem? Kommunal sektor og særlig denne delen har et dårlig rykte: Lav lønn, lav status, travelt og slitsomt. Kanskje noen damer som føler seg kallet vil jobbe med dette – i hvert fall ikke mannfolk.

Så feil kan man ta. Ole B. Nordfjell, rådgiver på Reform, blogger om suksessprosjektet «Menn i omsorgstjenesten», som Trondheim kommune og Reform har utviklet.

Hvorfor?

Først og fremst: hvorfor synes vi og Trondheim kommune det er viktig å rekruttere menn til omsorgsyrker?

Man har gjort en solid innsats for å rekruttere kvinner til «mannsyrker» som ledelse og ingeniørstudier. Selv om Norge er rangert som et av verdens mest likestilte land har vi et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. De rigide skillene gjør at mange, både menn og kvinner, ikke får utnyttet sine evner.
Eldrebølgen kommer. Norge vil trenge mange flere i omsorg og pleie. En utvidelse av rekrutteringsgrunnlaget til også å gjelde den mannlige halvdelen av befolkningen vil kunne ha en stor betydning.
Eldreomsorgen trenger menns perspektiver og hender. Menn bryr seg om helse og livskvalitet i livets siste faser. Sektoren trenger et mangfold av mennesker som investerer sin tid og sin arbeidsinnsats i den. Og som en rekrutt har sagt: damene trenger dansepartnere på personalfestene.

Eksperiment – vil menn jobbe i pleie og omsorg?

Grunnideen i prosjektet har vært å få menn til å prøve å jobbe på sykehjem og i hjemmetjenesten, og se om det er noe for dem. Tanken er rett og slett at menn som er flinke med mennesker og som trenger en ny jobb skal få muligheten å prøve jobben i praksis.

Vi laget et prosjekt der 20 menn skulle få muligheten til åtte ukers praksis på enten sykehjem eller hjemmetjenesten – med lønn. Vi så på det nesten som et eksperiment: om menn er interessert i prøvestillingene ville det være mulig å rekruttere også til utdanning og deretter faste stillinger. Det var verdt er forsøk, men hånden på hjertet – vi var usikre på hvordan det kom til å gå.

Resultatet

Mennene og prosjektet har gjort våre forventinger til skamme. Vi trodde vi skulle klare å få 20 menn til å gjennomføre 8 ukers praksis – resultatet var 47. Da hadde vi allerede måttet si nei til over 100 menn som søkte. Så ja – menn vil jobbe i pleie og omsorg.

Hvorfor har menn vært interessert?

Et forskningsprosjekt jobber allerede med å finne svaret på dette, men foreløpig vil jeg peke på to ting som jeg mener har hatt stor betydning.

For det første har prosjektet klart å nå voksne menn som tenke seg ny jobb. Dette er menn som opplever at det å bidra direkte i andre menneskers liv gir en bedre hverdag. Innsats for å rekruttere menn til omsorg- og pleieyrker skjer dessverre oftest i ungdomsalderen, i den fasen hvor mange gutter vil lengst mulig bort fra alt som kan assosieres med feminitet, omsorg og familie. Med litt fler år på baken tar man mer reflekterte beslutninger.

For det andre har prosjektet klart å skape entusiasme og positiv oppmerksomhet. Det har synliggjort at det er mange forskjellige typer menn som jobber i eldreomsorg og helsesektoren, og at de som jobber der trives!

Forståelsen av omsorgsyrkene og av menn må revurderes

Vårt eksperiment har vist at det i høyeste grad er mulig å rekruttere menn til å jobbe med pleie og omsorg. At det er mulig henger sammen med at omsorgssektorens dårlige rykte ikke er fortjent, i hvert fall ikke helt. Og det henger også sammen med at med at vår forståelse av menn trenger en nyansering.

For oss gjenstår bare resten å rekruttere enda fler, og legge til rette for at mennene gjennomfører fagutdanning og fortsetter i yrket. For dere lesere: Klikk dere inn på www.mennihelse.no og les mer om mennene som valgte helsejobb, hvorfor de gjorde det, og hvordan de trives.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon