fbpx
Print Friendly version of featured image

– Viktig å opprettholde trykket for menn og likestilling

Lubna Boby Jaffery. Foto: Stortinget

Onsdag 28. juni ble Lubna Jaffery (Ap) utnevnt til ny kultur- og likestillingsminister. – Det er avgjørende at gutter og menns plass i likestillingen nå ikke nedprioriteres, mener Reform.

Lubna Jaffery etterfølger Anette Trettebergstuen, som måtte fratre som statsråd etter en rekke feilvurderinger om habilitet. Reforms daglige leder ønsker Jaffery hjertelig velkommen.

Gode forutsetninger
– Det er alltid spennende med en ny statsråd. Selv om vi ikke kjenner Lubna ennå, er det åpenbart at hun har meget gode forutsetninger for denne jobben, sier Are Saastad.

Han møtte Jaffery allerede på hennes første arbeidsdag, da Oslo Pride ble offisielt åpnet i regjeringens representasjonsbolig (lite bilde). Saastad sier Jaffery ledet arrangementet på en flott måte.

Store oppgaver
Reforms leder understreker at Anette Trettebergstuen har vært en svært sterk likestillingsminister, som det ikke er så lett å erstatte.

– Anette var også den første ministeren på lenge som var tydelig på at det er viktig å ta menns plass i likestillingen på alvor.

Mannsutvalgets betydning
– Mannsutvalget er det klareste uttrykket på flere tiår for en reell vilje til å gjøre likestilling tilgjengelig for hele befolkningen.

Det er svært viktig at dette arbeidet nå blir videreført med full styrke, sier Saastad, som selv sitter i Mannsutvalget.

– Etter tre kvart år med grunnlagsarbeid, vil utvalget denne høsten begynne å konkretisere hva en mer helhetlig likestillingspolitikk må inneholde, og foreslå tiltak.

Må ikke havne i skuffen
Arbeidet i Mannsutvalget avsluttes i mars neste år. Saastad sier utvalgets utredning ikke må bli lagt i en skuff, men raskt bli gjort om til politikk.

– At gutter og menn trekkes med er avgjørende for å få resultater i likestillingsarbeidet framover, sier han. Han legger til at dette forutsetter en reell forståelse for at gutter og menn har viktige likestillingsutfordringer, som det haster med å ta tak i.

– Her har Lubna Jaffery en unik mulighet til å bidra til reell og vesentlig endring i årene framover, sier Saastad

Ser fram til å bli bedre kjent
Saastad sier Reform selvsagt vil bidra til dette arbeidet, og dele senterets erfaringer med den nye statsråden.

– I første omgang ser vi fram til å bli bedre kjent med Lubna. Jeg ønsker henne lykke til i jobben!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon