fbpx
Print Friendly version of featured image
Tilbake til Hjelpetilbud

Mannstelefonen

Er du mann og trenger noen å snakke med? Ring oss på tlf. 22 34 09 60

Telefonen er åpen mandag til tordsdag kl. 17:00 – 20:00 (med unntak av offentlige fridager).

Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn.

Temaer du kan snakke med oss om:

  • Ensomhet og isolasjon
  • Samlivsproblemer
  • Sex, kjærlighet og savn
  • Skilsmisse og samværsproblematikk
  • Eget sinne eller voldsbruk
  • Helseproblemer
  • Alkohol og bruk av rusmidler
  • Trakassering, vold eller overgrep du har vært utsatt for
  • Konflikter
  • Andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt

Hvem er vi?

Vi som svarer er ikke profesjonelle, men frivillige, voksne, med ulik bakgrunn. Felles er at vi alle har opplæring i og gode kunnskaper om å snakke med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner.

Vi kan hjelpe deg å nøste opp i problemene – og kanskje sette dem i et nytt perspektiv.

Har du behov for mer spesialisert hjelp, vil den frivillige informere deg om hvem du kan henvende deg videre til (se også egen liste under dette).

Personvern, anonymitet og taushetsplikt

Alle som snakker med deg, har skrevet under på taushetsplikt. Det betyr at ingen personlig informasjon om deg som innringer lagres. Hvis du ikke selv skjuler ditt telefonnummer, vi det dukke opp på telefonen vår. Vi har ikke mulighet for å sperre den som ringer inn sitt telefonnummer. Ta kontakt med din operatør for å finne ut hvordan du skjuler nummer på din telefon. Ut over at vi som betjener Mannstelefonen er frivillige i Reform, så forteller vi heller ikke deg hvem vi er.


Andre hjelpetilbud

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: dinutvei.no

Legevakt telefonen 116 117

Mental Helses hjelpetelefon (Døgnåpen)116 123

Kirkens SOS (Døgnåpen)22 40 00 40

Angstringen

PIO Ressurssenter for psykisk helse (pårørende)

Arbeidslivstelefonen 

Hjelpelinjen for spillavhengige

Helsenorge

Finn ditt familievernkontor

Familievoldskoordinator (politiet) 02 800

Jussbuss

Barnevernsvakten (Alarmtelefonen for barn og unge) 116 111

Barneombudet

Institutt for klinisk sexologi og terapi

Sex og samfunn

Alternativ til Vold (ATV)

Landsforeningen for voldsofre

Kirkens ressurssenter

Norsk Krisesenterforbund

Krisesentersekretariatet

Dopingtelefonen

RUS telefonen

NA-Anonyme narkomane i Norge (Landsdekkende)

Kameratstøtte – Et tilbud til soldater, veteraner og deres familier

Vern for eldre

Selvhjelp Norge

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Oslo

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon