fbpx

Tilskuer eller deltaker? Menns betydning for likestillingen – Rapporten

En av de mest interessante og omfattende arbeidene om menn og likestilling på lenge ble publisert rett før sommeren. Her er det konklusjoner og anbefalinger om menn og omsorg, arbeid og likestillingspolitikk.

The role of men in gender equality – European strategies & insights

Datamateriale og funn fra 31 land i Europa, deriblant Norge, inngår i undersøkelsen. For å gi et helhetlig bilde av situasjonen er både i kvalitativ forskning og kvantitative analyser med tall fra Eurostat blitt benyttet.

Intensjonen med arbeidet og anbefalingene som gis er å skape et grunnlag for en bedre og mer målrettet europeisk og nasjonal likestillingspolitikk – en politikk som innbefatter menns behov og perspektiver.

Les konklusjonene og anbefalingene om: Menn og omsorg

Forfatterne foreslår blant annet et felles europeisk foreldrepermisjonssystem med minst 20 prosent øremerket fedre.

Les konklusjonene og anbefalingene om: Menn og arbeid

Det bør bli enklere for menn å balansere krav til arbeid med kravene til familie og fritid. Forfatterne peker på tiltak kortere arbeidstid, jobbdeling og ulike former for fleksibilitet. Alt under forutsetning av en tilstrekkelig inntekt.

Les konklusjonene og anbefalingene om: Menn og likestillingspolitikk

Forfatterne peker på behovet for at menns perspektiver og innspill i likestillingspolitikken institusjonaliseres på en permanent basis.

Les undersøkelsen i sin helhet, inklusiv Executive summary: Menns roller i likestillingen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon