fbpx

Stor aktivitet i Reform denne våren

Profilbilde_3Reform er inne i et svært spennende og aktivt år, med varierte prosjekter i inn- og utland. Vi opplever rett og slett at det er stort behov for et likestillingssenter med et mannsperspektiv i Norge.

Her kan du lese om noen av Reforms pågående og planlagte aktiviteter. Listen er ikke utfyllende.

Undervisning og ekspertkonferanse om ungdoms kjærestevold

Siden i høst har Live, Daniel og Hedda reist land og strand rundt med Stopp kjærestevolden, Reforms eget undervisningsopplegg for ungdom og konfirmanter om voldsfrie kjæresteforhold. Ved hjelp av prosjektmidler fra Justisdepartementet har vi diskutert vold, verdier og grenser knyttet til seksualitet med over 2000 ungdommer i fem bispedømmer.

På vårparten skal prosjektleder Live & co også innlede et samarbeide med Lyn fotball og Røa IL i Oslo om et lignende opplegg for idrettsungdom, i et nytt prosjekt finansiert av Oslo kommune.

Reform har i tillegg bidratt med erfaringer og materiale fra Stopp kjærestevolden til det bulgarske prosjektet «Dating violence – the uncovered face of adolescents’ human rights violations», i regi av organisasjonen GERT og med finansiering av norske EØS-midler. Kunnskapsutvekslingen avsluttes med en konferanse i Sofia i slutten av mars, der Daniel og Ole innleder.

I april arranger Reform en nordisk ekspertkonferanse om ungdoms kjærestevold, i tett samarbeid med nordiske MenEngage-organisasjoner. Vi ser fram til å ta imot eksperter fra Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge til konferanse i Oslo. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Samtidig har vi startet forberedelsene for Sommerflørt? – en workshop for unge på sommerleir om grensesetting og seksuell trakassering blant ungdom. Sommerflørt? er et samarbeidsprosjekt med våre kolleger i nord, KUN – senter for kunnskap og likestilling, og vi gleder oss til nye samtaler med unge om dette viktige temaet. Prosjektet er finasiert av midler fra ExtraStiftelsen.

Voldsforebyggende hjelpetilbud

Nylig innvilget Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) støtte til et midlertidig individuelt sinnemestringstilbud for menn. Forstatt pågang av menn som ikke får den hjelpen de skulle hatt andre steder holder vår terapeut Steinar travelt opptatt denne våren. I mars kjører rådgivere Live og Daniel i gang et nytt Bryt voldsarven-kurs for foreldre med voldserfaring.

Live og Daniel fortsetter også tilbudet om samtaleveiledning for sexkunder, i vårt godt etablerte KAST-prosjekt (Kjøp av seksuelle tjenester). Her bidrar også vår veileder Haakon Aars med verdifull kompetanse.

Aktivt farskap

Aktive og deltakende fedre er fortsatt et prioritert område for Reform, og i januar lanserte vi ressurssiden aktivtfarskap.no med støtte fra Bufdir. Siden tilbyr unik og oppdatert kunnskap om rettigheter og muligheter for fedre, og vi oppdaterer den jevnlig med historier fra fedre.

Ole viderefører også vårt spennende samarbeidsprosjekt med slovenske Peace Institute. «Fathers and Employers in Action» har som mål å skape gode eksempler på et bedre forhold mellom jobb og hjem for fedre i Slovenia.

Likestilling i skole og barnehage

Ole får jevnlig forespørsler om å holde foredrag om menn i barnehager og om den nordiske nettsiden om likestilling i barnelitteratur som vi lanserte i høst.

Reform er også blant samarbeidspartnerne på et nordisk kartleggingsprosjekt av likestilling i skole og barnehager, Mapping Promising Nordic Practices in Gender Equality Promotion at Basic Education and Kindergartens. Ole deltar fra oss i dette EØS-finasierte prosjektet.

Menn utsatt for vold

På oppdrag av Justisdepartementet lages det i disse dager en oppdatert ressursbrosjyre om menn utsatt for vold. Vi arbeider også med en reklamefilm om temaet til visning på TV2 i påsken.

Reform går nå også i gang med et spennende samarbeid med Fellesorganisasjonen mot seksuelle overgrep (FMSO) der situasjonen for overgrepsutsatte gutter og menn skal kartlegges. Dette prosjektet er finansiert av Extra-stiftelsen.

FNs kvinnekommisjon

14.-24. mars møtes FNs Kvinnekommisjon (CSW) i New York. Are sitter også i år i den offisielle norske delegasjonen. Med til New York blir også Hedda. Vi ser fram til å diskutere kvinners rettigheter og kjønnslikestilling med politikere og organisasjoner fra hele verden. For oss vil det være særlig viktig å framheve mannsperspektivet på likestilling, et perspektiv vi ofte ser faller bort i internasjonal sammenheng.

Aktiviteter og inntrykk fra New York viderebringes på vår Facebook-side – der vi for øvrig daglig legger ut nyhetssaker med relevans til Reforms store arbeidsfelt.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon