fbpx

Stopp kjærestevolden i Bulgaria

Bulgaria

Fra Reforms workshop i den bulgarske byen Veliko Tarnovo.

Prosjektet Stopp kjærestevolden har nylig vært i Bulgaria og holdt workshop for 40 unge gutter mellom 16 og 18 år. – Det er mye sammenfall mellom ungdoms situasjon i Bulgaria og erfaringene fra møter med ungdom i Norge, sier prosjektmedarbeider Daniel Paul Getz.

Han deltok sammen med Live Mehlum fra Reform på arrangementet i den bulgarske byen Veliko Tarnovo fra fredag til mandag denne uka. Reform er samarbeidspartner med organisasjonen GERT – Gender Education, Research and Technologies, som blant annet arbeider med kjærestevoldproblematikk i Bulgaria.

Ut i skolen

De bulgarske ungdommene brukte helgen til å jobbe seg gjennom temaer som strakte seg fra definisjoner av vold til hvordan du skal gripe inn hvis du er vitne til et overgrep. Deltakerne – alle gutter – var aktive i både rollespill og plenumsdiskusjoner.

– Målet med prosjektet er at disse guttene skal tilbake til skolene de representerer og holde et 45 minutters innlegg i klassens time om temaet kjærestevold, og slik selv fungere som forbilder i egne miljøer, forteller Daniel Paul Getz.

Prosjektet bærer tittelen “Dating violence – the uncovered face of adolecent’s human rights violation” og baserer seg på en undersøkelse GERT har foretatt i Bulgaria, i tillegg til Reforms erfaringer fra arbeidet med kjærestevold i Norge. Mange av funnene i den bulgarske undersøkelsen er i stor grad sammenfallende med norske erfaringer.

Reflekterte gutter

I følge Reforms prosjektdeltakere var deltakerne på workshoppen aktive og hadde spennende refleksjoner, spesielt rundt hva de selv ønsket seg i et kjærlighetsforhold.

– Disse guttene var mer opptatt av indre kvaliteter og verdier enn av utseende, sier Daniel Paul Getz. – Verdiene de kom fram til, kunne man like gjerne brukt for å beskrive ens beste venn.

Viktige diskusjoner om nettmobbing

På den avsluttende dagen var nettmobbing, seksuell trakassering og hevnporno tema. Her ble den sterke norske kortfilmen Point of you brukt som innledning til samtalene. Budskapet ble godt forstått, selv om filmen er på norsk. Temaet fenget ungdommen, sier Daniel Paul Getz.

– Dette er et tema som helt klart trenger mer oppmerksomhet blant de som jobber med ungdom og vold. Det gjelder i Bulgaria, så vel som i Norge.

Samarbeidsprosjektet mellom bulgarske GERT og Reform er muliggjort av Norway Grants, altså norske EØS-midler.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon