fbpx

Statsbudsjettet: Utvidet fedrekvote bra, men hjelper ikke menn uten rettigheter

– Regjeringen budsjetterer nå en utvidelse av fedrekvoten til 14 uker. Utvidelsen er gledelig, og får full støtte i Reform. I dagens regelverk er imidlertid fars rettigheter fremdeles avledet av mors situasjon, og mange fedre faller utenfor ordningen, sier Ole B. Nordfjell, seniorrådgiver i Reform.

Fedrekvoten har vært og er et av de verktøyene i likestillingspolitikken som har fungert, og som både fagfolk og familier setter pris på. Siden fedrekvoten ble opprettet har fedre flest tatt ut den tilgjengelige fedrekvoten og overlatt resten av permisjonen til mor. To uavhengige utvalg, først likelønnsutvalget og nå Skjeieutvalget, setter en utvidet og øremerket fedrekvote i første rekke blant de likestillingstiltak som bør prioriteres. Skjeieutvalget framhever i tillegg betydningen av at rettighetene må tildeles menn på selvstendig grunnlag. Dette er ikke tatt til etterretning i statsbudsjettet som ble presentert i dag, 8. oktober. I dagens foreldrepermisjonsordning har far dermed status som en sekundær omsorgsperson.

Sett i ettertid er det vanskelig å overvurdere betydningen av fedrekvoten, både for å endre kulturell forståelse av hva det vil si å være far og mann, men enda viktigere at enkeltmenn og barn har hatt tid til å være sammen med barna sine den første tiden.

– Fedrekvote er ikke kun et tiltak for å gjøre det lettere for kvinner å gjøre karriere, men at det kan gjøre livet som mann og far mer rikt og meningsfullt. Reform ønsker utvidelsen av fedrekvoten velkommen, men er skuffet over at Skjeieutvalgets forslag om selvstendig opptjeningsrett ikke er tatt til etterretning. Likestilling dreier seg også om støtte relasjonen mellom fedre og barn, sier Ole B. Nordfjell, seniorrådgiver i Reform – ressurssenter for menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon