Søker menn til fokusgruppe om mat, kropp, vekt og trening

Går tankene og følelsene dine rundt mat, kropp, vekt og/eller trening utover livskvaliteten din? Vi søker deltakere til en fokusgruppe om menn og spiseforstyrrelser. Bli med på et viktig og spennende arbeid!

Fokusgruppen finner sted i våre lokaler i Akersgata torsdag 27. april 2017 fra kl 17 til 19. Gruppen vil bestå av mellom sju og ni menn, og ledes av to erfarne gruppeledere fra Reform. Deltakelse og all informasjon du deler vil bli behandlet anonymt.

Hvorfor gjør vi dette?

Kunnskapen om menn og spiseforstyrrelser er i dag svært mangelfull i hjelpeapparatet – og i samfunnet for øvrig. Dette ønsker vi å gjøre noe med i prosjektet Spiseforstyrrelser – en kvinnelidelse?, der Reform er partner med Spiseforstyrrelsesforeningen.

Målet for prosjektet er å øke kunnskapen om menn og spiseforstyrrelser, og å skape bevissthet og åpenhet rundt temaet.

Fokusgruppens funksjon

En av aktivitetene i prosjektet er en fokusgruppe. I fokusgruppen vil du bli spurt om dine erfaringer og hvordan du jobber med å mestre problemene. Hva slags støtte og aktiviteter har vært til nytte for deg? Hva kunne vært bedre – og hva funker ikke?

Fokusgruppen er åpen for alle menn som har egenerfaringer med problemer knyttet til mat, kropp, vekt og trening.

Erfaringene du deler med oss vil øke kunnskapen på feltet. Vi har også som mål å utvikle arenaer der menn kan få snakke om og få hjelp med problemer knyttet til mat og kropp.

Alle som deltar vil få et gavekort for innsatsen.

For mer informasjon og påmelding:
Ta kontakt med Reform rådgiver Hedda Hakvåg på telefon 476 52 056 eller epost hedda@reform.no
Påmelding innen 19. april.

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen.