fbpx

Skal vi finne oss i vold mot menn?

nokbufdir

Enkelte medier fremmer en misforståelse om at politiets kampanje kun henvender seg til voldsutsatte kvinner, og opprettholder derved myten om at menn ikke blir slått.

At media og politi setter søkelys på partnervold er positivt. Men usynliggjøring av menn som blir utsatt for partnervold gjør det ofte vanskelig for mennene å bli trodd i møte med hjelpeapparat og omgivelsene, skriver prosjektmedarbeider i Reform, Hedda Hakvåg, i Adresseavisen.

Flere regionale medier har de siste dagene hatt oppslag om vold i nære relasjoner, i forbindelse med politiets nye kampanje “Hvor lite skal du finne deg i?”. At media og politi setter søkelys på partnervold er positivt. Enkelte mediers vinkling av tematikken fremmer imidlertid en misforståelse om at politiets kampanje kun henvender seg til voldsutsatte kvinner, og opprettholder derved myten om at menn ikke blir slått. Adresseavisen, for eksempel, valgte overskriften “Kvinner anmelder ikke grov vold” og viste til at kun 26,3 prosent av kvinner som utsettes for grov vold anmelder forholdet. At den samme prosenten gjelder også for menn ble ikke nevnt.

Når det kommer til terskelen for å anmelde vold er det ingen signifikante kjønnsforskjeller. Men usynliggjøringen av menn som blir utsatt for partnervold gjør det ofte vanskelig for mennene å bli trodd i møte med hjelpeapparat og omgivelsene. Voldsutsatte menn intervjuet av Fjell (2013) fortalte om ansatte i hjelpeapparatet som bagatelliserte eller overså volden mennene opplevde.

Bare noen dager før lanseringen av politiets nye kampanje publiserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin sluttrapport fra prosjektet Vold mot menn i nære relasjoner. Mennene NKVTS intervjuet hadde vært utsatt for til dels svært grov partnervold. I tillegg til den fysiske og psykiske påkjenningen volden påførte dem, fortalte mange av mennene om skamfølelse og redsel for ikke å bli trodd. Stereotypier om at det kun er menn som slår og at “ekte menn” kan forsvare seg selv, bidrar til å isolere voldsutsatte menn og øke voldsutøvers makt.

Reform – ressurssenter for menn har siden oppstarten i 2002 engasjert seg i arbeidet mot vold. Vold i nære relasjoner rammer mange: Nesten en femtedel av norske kvinner og menn har vært utsatt for fysisk vold fra en nåværende eller tidligere partner (NKVTS 2014). Kvinner er mer utsatt for grov partnervold, men vi skal ikke fornekte det betydelige antallet menn som faktisk opplever fysisk og psykisk vold fra samboere, kjærester eller tidligere partnere. Det må gå an å holde to tanker i hodet samtidig.

Innlegget sto på trykk i Adresseavisen 20. oktober 2015

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon