fbpx

Sexkjøpsloven er evaluert

 

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) mottar rapporten fra Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) mottar rapporten fra Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Etterspørselen etter sex med prostituerte er redusert som følge av sexkjøpsloven. Dersom målet er å redusere prostitusjonen ytterligere, er det viktig med en styrket innsats også overfor kundene, mener Reform.

Det er Vista Analyse som har evaluert sexkjøpsloven for regjeringen. Konklusjonen er at prostitusjonen i Norge er redusert med 20-25 prosent sammenliknet med 2008, året før lovforbudet trådte i kraft. Det slås også fast at bakmennene er færre, og at volden mot prostituerte ikke har økt som følge av kriminaliseringen.

– Vi registrerer at loven ser ut til å virke etter lovgivers intensjon, kommenterer daglig leder i Reform, Are Saastad.

Det er imidlertid en svakhet at rapporten i liten grad reflekterer kundenes erfaringer. Siden 2010 har Reform via senterets Kast-prosjekt nettopp hatt i oppgave å snakke med menn som kjøper sex, anonymt og gratis.

– Kast-prosjektet viser at det gradvis er blitt lettere å snakke om noe så tabubelagt som eget sexkjøp, sier Saastad. Han mener derfor det er positivt at evalueringsrapporten understreker viktigheten av økte sosialpolitiske virkemidler på prostitusjonsområdet.

– Når regjeringen nå skal utarbeide en stortingsmelding om  prostitusjon, bør den følge opp med midler for å etablere tilbud til kundene, også ut over Oslo, sier Saastad.

 

Last ned Vista Analyses rapport her

 

 

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon